Jonge landbouwers subsidie open: € 20.000 

Publicatiedatum: 03 december 2018

Op 3 december is de subsidieregeling voor Jonge landbouwers, waaronder ook fruittelers en akkerbouwers, geopend. De openstelling duurt tot en met 8 februari 2019. Het doel van deze subsidie is het stimuleren van investeringen op het gebied van duurzaamheid. Er is een lijst met investeringen opgesteld, welke dat zijn is per provincie verschillend.

Wanneer behoor je tot de groep ‘Jonge landbouwers’?

Een jonge landbouwer is een landbouwer, die:
•    op het moment van aanvraag nog geen 41 jaar is;
•    langdurige zeggenschap heeft in de onderneming;
•    zich voor het eerst heeft gevestigd op een landbouwbedrijf;
•    voldoende vakbekwaam is.

Eén aanvraag per bedrijf

Per bedrijf kan maar één keer subsidie aangevraagd worden. Dit betekent, dat binnen deze openstelling maar één jonge landbouwer van het bedrijf de subsidie kan aanvragen. Daarnaast betekent het ook dat een bedrijf met meerdere jonge landbouwers ook maar één keer voor deze subsidie uit de POP3-regeling in aanmerking komt. Heeft één van de jonge landbouwers bij de vorige openstellingen (maart of december 2017) al subsidie jonge landbouwers ontvangen, dan komen andere jonge landbouwers op dit bedrijf niet meer voor deze subsidie in aanmerking.

Lijst met investeringen akkerbouw

Onderstaande investeringen voor akkerbouwers komen in aanmerking voor de regeling en zijn mogelijk interessant voor u.

  1. Zonnepanelen en zonnecollectoren; opgewekte energie moet gebruikt worden door de eigen landbouwonderneming.
  2. Systemen voor precisielandbouw; dus machines om plaatsspecifiek te kunnen bemesten, zoals gewasbeschermingssystemen voor precisielandbouw, precisiebewateringssystemen en eventueel in combinatie met software en GPS/GIS apparatuur.
  3. Temperatuurregulatie door warmtewisselaars, warmtepompen of aardwarmtesystemen, voorbeelden zijn verwarming waarbij gebruikt wordt gemaakt van aardwarmte of warme lucht om nieuwe verse lucht mee te verwarmen.
  4. Waterbeheervoorzieningen: bedoeld om risico’s van verontreiniging door erfafspoeling te verkleinen.
  5. Spuitmachine voor minder restvloeistof in de akkerbouw, bloembollen-, boom- ,fruit- of vollegrondteelt. Het gaat om een spuitmachine bestemd voor het voorkomen van het ontstaan van restvloeistof in de spuittank, waarbij de gewasbeschermingsmiddelen op het laatste moment voor het spuiten op het gewas in de sluitleiding vermengd worden.
  6. Elektrische voertuigen, gericht op het uitoefenen van landbouwgerichte activiteiten; een mobiele machine waarbij de aandrijving is voorzien van een elektrometer inclusief het oplaadpunt.
  7. Systemen om productierisico’s te verkleinen; zoals een nachtvorstpropeller, anti- hagelgeneratiesystemen, hagelnetten en regenkappen. Ook de aanschaf van gehard glas voor kassen valt hieronder.

De volledige lijst per provincie is in te zien in het openstellingsbesluit. Elke provincie hanteert dus haar eigen lijst van investeringen en eventuele andere mogelijkheden.

Er kan een aanvraag worden ingediend voor meerdere investeringen (maximaal 3), deze hoeven niet tot dezelfde categorie te behoren. Het puntenaantal voor de rangschikking is ook opgenomen in het openstellingsbesluit per provincie.

Hoogte van de subsidie

Het subsidiebedrag is, bij eenmanszaken of ondernemingen met alleen jonge landbouwers, 30% van de subsidiabele kosten. Het maximale subsidiebedrag is € 20.000. Een subsidie lager dan € 10.000 wordt niet uitgekeerd. Bij samenwerkingsverbanden met niet-jonge landbouwers is het subsidiebedrag lager. Het subsidiebedrag kan op twee manieren worden vastgesteld, namelijk op basis van:

•    het percentage Eigen Vermogen (EV) van de jonge landbouwers;
•    het aantal niet-jonge landbouwers (bij deze keuze wordt het subsidiebedrag per niet-jonge landbouwer verlaagd met 20%). 

Meer informatie

Laat uw gegevens hier achter of neem contact op met Maaike Pels (Zuid- en West-Nederland) of Stijn Haarhuis (Noord- en Oost-Nederland).

Brandpreventie hoeft geen handenvol geld te kosten, het begint bij bewustwording

Als het gaat om brandveiligheid, ligt de veehouderij onder een vergrootglas. Boerderijbranden kunnen in korte tijd voor enorme financiële en emotionele...

Lees verder

Harm Wientjes algemeen directeur bij DLV Advies

Harm Wientjes is de nieuwe Algemeen Directeur van DLV Advies. Hij wil dat de dienstverlener toegevoegde waarde levert, zowel bij de varkenshouders als...

Lees verder

Meer nieuws

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt DLV Advies gebruik van cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in ons Privacybeleid