Kennis over Koolstofkringloop zit in de grond

Publicatiedatum: 19 november 2018

In het project Koolstof Kringloop, georganiseerd door DLV Advies en mogelijk gemaakt door de provincie Utrecht en het Plattelandsontwikkelingsprogramma, staat de organische stof in de bodem centraal. De groep deelnemers is erg divers en bestaat uit zowel biologische als gangbare boeren op zand, klei en veengrond. Jan Graveland, één van de deelnemers van het project Koolstof Kringloop, vertelt over zijn ervaringen als deelnemer.

Als 'veenboer' in de minderheid

Melkveehouder Jan Graveland uit Oudewater is als ‘veenboer’ in de minderheid. "Dat is wel jammer, want je hebt met een andere insteek te maken. Bij klei en zand gaat het vooral om het verhogen van het organische stofgehalte in de bodem. Op veengrond is dat minder een issue, het gaat mij vooral om het verhogen van de kwaliteit van de organische stof ", legt hij uit.
Daarnaast geeft de CO2-opslag en -uitstoot een extra dimensie. "Hoe houd je de organische stof in de bodem en hoe beperk je bodemdaling? Dat is waar veenweideboeren vooral mee bezig zijn."

De bodem in

De groep van circa vijftien boeren komt onder leiding van Edith Finke, adviseur rundvee van DLV Advies, bij elkaar op het bedrijf en gaat letterlijk de bodem in.
Bij demonstraties en trainingen worden diverse experts uitgenodigd. Daarnaast bestaat een bijeenkomst uit een theoretisch gedeelte waarbij de aan- en afvoer van koolstof in beeld wordt gebracht. "Ik heb het idee dat ik op de goede weg zit. Ik heb alleen maar gras, pas weidegang toe en werk met een lage bandenspanning en lichte machines om het berijden zoveel mogelijk te beperken. Maar er valt altijd wat te verbeteren", zegt Graveland.

Honger naar kennis

"Ik heb een honger naar kennis en wil graag weten hoe het zit. Het is ook goed om op andere bedrijven rond te kijken. Meer dan de helft van de deelnemers is biologisch en het is goed te ervaren hoe zij het doen. Van biologische boeren kun je veel leren als het gaat om de bodem. En de bodem is verreweg het belangrijkste van je bedrijf, het is belangrijker dan de koe."

Over het project Koolstof Kringloop

Het Regiebureau POP ondersteunt de provincies en het ministerie van LNV bij de uitvoering van het Plattelandsontwikkelingsprogramma. Eén van de activiteiten is het laten zien van mooie voorbeelden van POP-projecten, zoals het project Koolstof Kringloop.

Dit artikel is op de website van Nieuwe Oogst verschenen.

  

Sterke daling stikstofbodemoverschot in 2023

“Het stikstofoverschot op de bodembalans dient als richtlijn in het streven naar lagere nitraatconcentraties in het grondwater en betere benutting...

Lees verder

Subsidie behoud grasland gaat op 15 juli open

Voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie is er de komende jaren de subsidie behoud grasland beschikbaar. Deze subsidie is bedoeld om het aantrekkelijk...

Lees verder

Meer nieuwsGerelateerde innovaties

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden