Knelpunten door stalderingsbeleid

Publicatiedatum: 18 april 2017

Het voorgenomen stalderingsbeleid van de provincie Noord-Brabant levert grote beperkingen op voor agrariërs die willen uitbreiden. Veehouders in de stalderingsgebieden mogen alleen nog uitbreiden als er elders stalruimte wordt gesloopt of een andere bestemming krijgt. Voor elke vierkante meter nieuwbouw moet 1,1 vierkante meter bestaande bouw verdwijnen. Hierbij geldt dat de dierenverblijven die worden ingezet voor staldering tot 17 maart 2017 minimaal 3 jaar onafgebroken in gebruik moeten zijn geweest.

Vraag sloopmeters groter dan aanbod

Jan de Groot, specialist vergunningen bij DLV Advies verwacht dat de vraag op korte termijn naar sloopmeters groter zal worden dan het aanbod: “Op dit moment gaat het relatief goed in de varkenshouderij. Dat betekent dat er weinig varkenshouders voor zullen kiezen om nu te stoppen met hun bedrijfsvoering. Zij kunnen nog door tot 2020 en de kans is groot dat veel bedrijven dit ook gaan doen. Daardoor zal het tot die tijd lastig zijn om aan de benodigde sloopmeters te komen. De vraag zal groter zijn dan het aanbod wat prijsopdrijvend zal werken.” Tevens zal de regeling de vraag naar varkensrechten beïnvloeden. “De prijs van de sloopmeters zal rond 2020 deels gecompenseerd gaan worden door het dalen van de prijs van de varkensrechten,” zo is de verwachting van Jan de Groot.

Invloed van stoppersregeling op aanbod sloopmeters

Andere reden, waardoor het aanbod van sloopmeters laag zal zijn, is dat stallen bij melkrundveehouderijen, opfokbedrijven voor jongvee (ten behoeve van de melkproductie) en schapenhouderijen niet voor staldering kunnen worden ingezet. Ook zijn de stalderingsgebieden relatief klein waarmee het aanbod aan beschikbare sloopmeters voor staldering nog verder wordt beperkt. Deze situatie zou kunnen duren tot 2020. “In 2020 zullen veel varkenshouders alsnog gebruik maken van de stoppersregeling. Dit zal leiden tot een piekaanbod van sloopmeters,” aldus Jan.

Zienswijzes indienen

Om de knelpunten onder de aandacht te brengen van de provincie Noord-Brabant en hen aan te zetten tot wijzigingen in het stalderingsbeleid heeft DLV Advies namens een kleine 100 klanten een zienswijze ingediend. Op 7 juli is de Provinciale Statenvergadering. Dan zal duidelijk worden of de provincie aanpassingen aan het stalderingsbeleid doet op basis van de ingediende zienswijzes. 

Bemiddeling in sloopmeters

DLV Advies ondersteunt ook ondernemers die sloopmeters zoeken of sloopmeters beschikbaar hebben door hierin te bemiddelen in Noord-Brabant en daarbuiten. Neem hiervoor contact op met een van onze makelaars. 
 

Open dag Akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd 13 juli a.s.

Bij akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd is recent de bouw van een opslagloods afgerond. Centraal staat het drogen en bewaren van pootaardappelen, het sorteren...

Lees verder

Vijf jaar onzekerheid: PAS-Melders nog steeds in de knel

Het is inmiddels vijf jaar geleden dat de PAS-melders in de illegaliteit terechtkwamen na de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019. Sindsdien...

Lees verder

Meer nieuws

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden