Liquiditeitsprognose verdient extra aandacht

Publicatiedatum: 22 april 2020

De coronacrisis brengt veel onzekerheden met zich mee. Hoe ontwikkelt de melkprijs zich? Moet ik de aflossing bij de bank tijdelijk stopzetten? Is dit de juiste tijd voor investeren of uitbreiden van mijn bedrijf of moeten plannen even op een lager pitje?

“Op deze vragen is nooit één antwoord te geven,” stelt Vic Boeren, teammanager rundvee bij DLV Advies. “Het antwoord vinden vraagt om een gedegen liquiditeitsplanning en een advies dat past bij de bedrijfssituatie. In onzekere tijden is het een logische reactie om ontwikkelplannen op een lager pitje te zetten, maar ik adviseer juist om extra een vinger aan de pols te houden.”

Aflossing stopzetten?

Door de coronacrisis bieden banken aan om de aflossing van de financiering tijdelijk stop te zetten. Voor klanten die niet in bijzonder beheer zitten bij de bank, is dit snel online geregeld. Bij klanten die in bijzonder beheer zitten, is overleg met de bank noodzakelijk. Boeren vertelt: “Het tijdelijk stopzetten van aflossing is pas interessant als de liquiditeitsprognose laat zien dat het financieel echt nodig is. Hierbij moet ook gekeken worden naar gepland onderhoud en noodzakelijke vervangingsinvesteringen.”

In de planning moet rekening gehouden worden met het feit dat de aflossing na 6 maanden wel weer voldaan moet worden. Kortom, de liquiditeitsprognose is het juist inschatten van toekomstige kosten en opbrengsten.
De komende tijd gaan opbrengsten naar verwachting omlaag en stijgen de kosten (licht). Het is van belang om te weten hoe groot de financiële buffer op het eigen melkveebedrijf is.

Fosfaatplanning en voerkosten

In een prognose worden de verwachte voerkosten bepaald op basis van de resultaten van vorig jaar. Door extra aandacht te besteden aan de kwaliteit van het ruwvoer, kunnen voerkosten worden beperkt. Naast een liquiditeitsplanning is fosfaatplanning van belang. Jan Dortmans, adviseur rundvee bij DLV Advies, stelt: “Wat levert de extra koe eigenlijk op voor wat betreft het saldo? De keuze tussen fosfaatrechten bij kopen of dieren afvoeren kan alleen gemaakt worden op basis van een goede kostenafweging en het inzetten van de juiste strategie voor de komende jaren.”

Opbrengsten verhogen

“Naast goede kostprijsbeheersing is het veelal ook mogelijk om opbrengsten te verhogen”, vertelt Boeren. “Dit kan bijvoorbeeld door te sturen op hogere gehaltes vet en eiwit in de melk. Een andere mogelijkheid is zorgen dat je in aanmerking komt voor een hogere uitbetalingsprijs. Denk bijvoorbeeld aan beweiding in plaats van opstallen, of voldoen aan de voorwaarden voor PlanetProof, Top-Zuivellijn, VLOG en dergelijke. Hiervoor moet in de bedrijfsvoering een aantal zaken aangepast worden, maar vaak is dit vrij eenvoudig en zonder (veel) extra kosten te realiseren.”
Naast het verhogen van opbrengsten zijn er ook mogelijkheden om prijsrisico’s beter af te dekken. Prijsrisicomanagement is gericht op het beperken van financiële risico’s ten gevolge van de schommelende marktprijzen.

Monitoren kwartaalcijfers

Het eerste kwartaal van 2020 zit erop, een goed moment om te monitoren of de prognose tot nu toe behaald is. Boeren: “Het monitoren van de voortgang ten opzichte van de gestelde prognose is essentieel. De ervaring leert dat bedrijven die periodiek hun resultaten monitoren aan een goed opgestelde prognose, sneller inzicht hebben in hoe de liquiditeit verloopt en adequater inspelen op de situatie. Deze bedrijven houden koers door tijdig bij te sturen.”

Voor meer informatie over liquiditeitsprognoses, fosfaatplanning of prijsrisicomanagement kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs.

'In vijf jaar tijd wordt alles anders'

"Deze maand heb ik een aantal leuke bijeenkomsten gehad rondom het wijzigen van mijn rol in het bedrijf. Bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd...

Lees verder

Strengere eisen Beter Leven keurmerk 2025: ga er constructief mee aan de slag

Per 1 januari 2025 worden de eisen voor het Beter Leven keurmerk in de varkenshouderij aanzienlijk aangescherpt. Voor deelnemers is het belangrijk om nu...

Lees verder

Meer nieuws

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden