Maisland melden uiterlijk 15 februari

Publicatiedatum: 19 januari 2021

In het nieuwe mestbeleid voor 2021 moeten telers met maisland op zand en löss uiterlijk 15 februari doorgeven op welke percelen de mais komt. Drijfmest mag niet eerder dan 15 maart worden uitgereden.

Dit is een uitkomst van de derogatieonderhandelingen met de Europese Commissie. Freddy Keurhorst, adviseur Mest en Mineralen bij DLV Advies: “In eerste instantie wilde Minister Schouten rijenbemesting bij mais op zand- en lössgronden verplicht stellen. Omdat rijenbemesting niet in alle gevallen tot een vermindering van nitraatuitspoeling leidt en er praktische haken en ogen aan zaten is hier uiteindelijk vanaf gezien. Als alternatief op verplichte rijenbemesting wordt de datum waarop de eerste drijfmestbemesting op zand- en lössgrond mag plaatsvinden verschoven van 15 februari naar 15 maart.” Daardoor neemt het risico op uit- en afspoeling af

Maisland aanmelden vanaf 20 januari

Om te kunnen controleren of deze nieuwe regel nageleefd wordt, wil het ministerie tijdig weten waar de mais geteeld wordt. Doorgeven van maispercelen kan vanaf 20 januari via een formulier op de website RVO.nl. Ook moet in Mijn percelen ingetekend worden waar de mais komt. De meldingsplicht en later uitrijden geldt niet voor biologische bedrijven en voor de teelt van suikermais onder folie. De latere uitrijperiode geldt alleen voor drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib.

Melding mais tot 14 maart nog in te trekken

Wanneer het maisland niet tijdig opgegeven is, mag dat jaar op die percelen geen mais verbouwd worden. “Wie nog niet zeker weet waar de maispercelen komen kan beter toch vast iets intekenen,” aldus Freddy. “De melding van een perceel kan tot uiterlijk 14 maart nog worden ingetrokken.” Dat betekent dan wel dat op het ingetrokken perceel dat jaar geen mais geteeld mag worden.

Extra druk bij samenwerkingen akkerbouw-veehouderij

Met name bij samenwerkende akkerbouwers en veehouders zorgt deze nieuwe regel voor druk. “Akkerbouwers hebben soms veel verschillende samenwerkingen, onder andere om aan de vergroeningseisen te voldoen. Het bouwplan is afhankelijk van de markt en de vruchtwisseling. Dit is een hele puzzel. Akkerbouwers moeten nu voor zandgrond al 15 februari in beeld hebben waar mais geteeld wordt en de veehouders moeten weten welke percelen zij in gebruik krijgen. Dat moet dus nu allemaal eerder besloten worden.”

Sterke daling stikstofbodemoverschot in 2023

“Het stikstofoverschot op de bodembalans dient als richtlijn in het streven naar lagere nitraatconcentraties in het grondwater en betere benutting...

Lees verder

Subsidie behoud grasland gaat op 15 juli open

Voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie is er de komende jaren de subsidie behoud grasland beschikbaar. Deze subsidie is bedoeld om het aantrekkelijk...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden