Meer aandacht voor mestverwerking

Publicatiedatum: 25 november 2016

Vanuit Oost-Nederland groeit de laatste jaren het animo om mest te verwerken. Voorheen werd de mest van varkensbedrijven weggezet bij melkveehouders in de buurt, maar doordat er meer koeien zijn gekomen en normen zijn aangescherpt is dat steeds lastiger geworden. Hierdoor is verwerking aantrekkelijker. Tijdens ‘Boer on tour mestverwerking’ was het animo van varkenshouders uit Oost-Nederland hoog.

Doordat mest afzetten lastiger wordt en de verwachting is dat de afzetkosten ook in de toekomst hoog zullen blijven, is zelf mest verwerken een alternatief. De technieken ontwikkelen steeds verder en ook komen er meer subsidies beschikbaar. Tijdens ‘Boer on tour’ bezocht een groep van 60 varkenshouders een drietal mestverwerkingsinitiatieven in Noord-Brabant. 

De mobiele mestscheider van Ormira B.V. is bezocht, waarbij polymeren door een buizensysteem in aanraking komt met mest, dat hierdoor vlokt. Daarna wordt het vocht in een wals eruit geperst en blijft de dikke fractie over. Daarnaast is de verdamper voor dunne fractie bezocht die Ormira geïntegreerd in een luchtwasser als module levert. Ook werd een centrifugaalscheider van Tontrans bekeken, in combinatie met een verdere verwerking middels compostering. Dat maakt de mest exporteerbaar. Verder is  een grootschalig mestverwerkingsinitiatief van Loonbedrijf Jan Reniers in Wintelre bekeken. Hier zorgen een zeefbandpers en flotatie-unit voor de scheiding, waarna omgekeerde osmose de dunne fractie scheidt in loosbaar water en het concentraat is als kunstmestvervanger af te zetten. 

Jan Pijnenburg, specialist mestverwerking bij DLV Advies, ziet zeker kansen voor mestverwerking op het eigen bedrijf: 'Mestverwerking vergt wel vaste kosten en arbeid. Daarom heb je een bepaalde omvang nodig, minimaal 5.000 kuub. Voor kleinere bedrijven is het interessant om dun en dik te scheiden wanneer ze grond ter beschikking hebben. De dunne fractie is uit te rijden en het dikke deel is afzetbaar. '

Neem contact op met Jan Pijnenburg voor meer informatie over mestverwerking, tel. 06 26 54 87 88. 

Bekijk hier het interview met Jan Pijnenburg over de Boer on tour mestverwerkingsdag door Nieuwe Oogst TV.

Sterke daling stikstofbodemoverschot in 2023

“Het stikstofoverschot op de bodembalans dient als richtlijn in het streven naar lagere nitraatconcentraties in het grondwater en betere benutting...

Lees verder

Subsidie behoud grasland gaat op 15 juli open

Voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie is er de komende jaren de subsidie behoud grasland beschikbaar. Deze subsidie is bedoeld om het aantrekkelijk...

Lees verder

Meer nieuwsGerelateerde innovaties

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden