Meer peildata voor niet melkproducerende bedrijven

Publicatiedatum: 22 maart 2017

Er komen meer peildata voor bedrijven met jongvee-opfok of vrouwelijk vleesvee in het fosfaatreductieplan. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris van Dam.

Meer peildata jongvee in fosfaatreductieplan

Voor de niet-melkproducerende bedrijven, zoals bedrijven met jongvee-opfok, bedrijven met zoogkoeien of ander vrouwelijk vleesvee, mag er naast de peildatum van 15 december 2016 ook gerekend worden met het gemiddeld aantal GVE’s in dezelfde maand in 2016. Bedrijven krijgen een boete voor teveel vee in de maanden april, juni, augustus, oktober en december 2017 als dat gemiddelde aantal GVE’s hoger is dan het aantal GVE’s op 15 december 2016 of het gemiddeld aantal GVE’s in dezelfde maand in 2016. Bedrijven mogen dus zelf kiezen of ze gaan voor de peildatum 15 december 2016 of voor de maandreferentie. RVO.nl zal bij de berekening van het aantal toegestane GVE’s uitgaan van de voor de ondernemer meest gunstige situatie. 

Maandreferenties geven reëler beeld

“Onder andere voor bedrijven die normaal gesproken in de zomer meer dieren houden is dit een grote verbetering van de regeling,” zo zegt Janneke Straver, specialist op het gebied van mestwetgeving bij DLV Advies. “15 december 2016 gaf voor deze bedrijven geen reëel beeld van het aantal dieren dat gedurende het jaar wordt gehouden. Door de toevoeging van maandreferenties in de regeling is de impact op deze bedrijven minder groot en kan er weer meer vastgehouden worden aan het normale jaarlijkse productieverloop.” 

Meer informatie fosfaatreductieplan

Voor meer informatie, neem contact op met Janneke Straver via 06 26 51 86 63 of j.straver@dlvadvies.nl of een van de andere specialisten op het gebied van mestwetgeving.
 

Sterke daling stikstofbodemoverschot in 2023

“Het stikstofoverschot op de bodembalans dient als richtlijn in het streven naar lagere nitraatconcentraties in het grondwater en betere benutting...

Lees verder

Subsidie behoud grasland gaat op 15 juli open

Voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie is er de komende jaren de subsidie behoud grasland beschikbaar. Deze subsidie is bedoeld om het aantrekkelijk...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden