Meeste stikstofreductie met bewerkt digestaat

Publicatiedatum: 22 februari 2021

De combinatie van mest vergisten en bewerkt digestaat levert de meeste stikstofreductie op. Mest verdunnen met water in de verhouding 2:1 reduceert het stikstofoverschot maximaal met 20 kilo per hectare.

Dat blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit, proefbedrijf KTC De Marke en DLV Advies. Het digestaat restproduct uit vergiste mest heeft namelijk een werkingscoëfficiënt die 20% hoger is dan de stikstofwerkingscoëfficiënt van drijfmest. Bij 55 kuub bemesting per hectare kan het stikstofoverschot per hectare hiermee met 15 kilo per hectare verlaagd worden.

Ammoniak strippen

Door het digestaat met lucht te behandelen, zodat de ammoniak eruit wordt ‘gewassen’, is gemiddeld nog eens 22 kilo stikstofreductie per hectare haalbaar (bij 55 kuub per hectare). Dit wordt ook wel ‘ammoniak strippen’ genoemd. “Het spuiwater met de ammoniakale stikstof voldoet aan de Europese adviezen voor het vervangen van kunstmest. LNV moet dit nog in haar nationale wetgeving aanpassen om het ammoniumsulfaat als kunstmest te kunnen gebruiken”, geeft Harm Wientjes projectaccountmanager van DLV Advies aan. Mest scheiden levert geen stikstofreductie op, tenzij de gescheiden dunne en dikke mestproducten op het juiste moment in de juiste hoeveelheid worden aangewend.

Enorme variatie in stikstofoverschot

Uit cijfers van melkveebedrijven die aan derogatie deelnemen met een vergelijkbare melkproductie van 18.000-20.000 liter per hectare (voornamelijk zandgrond) blijkt een enorme variatie in stikstofoverschot. Een kwart van de bedrijven met het laagste overschot komt uit op gemiddeld 22 kilo stikstof per hectare en een kwart van de bedrijven met het hoogste stikstofoverschot noteert een gemiddelde van 177 kilo per hectare. Het verschil wordt vooral verklaard door de aanvoerkant. Er bestaat namelijk een verschil van meer dan 130 kilo stikstof per hectare tussen een kwart van de bedrijven met weinig stikstof en die met veel stikstofoverschot. Ruim 50 kilo van dit verschil wordt verklaard met aanvoer van stikstofkunstmest.

Mestparadox

De onderzoekers constateren dat geen van de onderzochte stikstofreducerende maatregelen per saldo geld opleveren. Er is sprake van een paradox: mest wordt gezien als overschot, terwijl het een waardevolle grondstof is. Mest verdunnen met water kan niet concurreren met kunstmeststikstof, bij een prijs van een euro per kilo. En zonder mestverwerking van het mestoverschot is er geen goed toekomstperspectief voor de melkveehouderij. De onderzoekers raden aan de milieugebruiksruimte te maximaliseren door de stikstofbenutting te optimaliseren en de focus te leggen op waardecreatie bij mestverwerking.

Dit artikel is met aanpassingen overgenomen van Melkvee.

Sterke daling stikstofbodemoverschot in 2023

“Het stikstofoverschot op de bodembalans dient als richtlijn in het streven naar lagere nitraatconcentraties in het grondwater en betere benutting...

Lees verder

Subsidie behoud grasland gaat op 15 juli open

Voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie is er de komende jaren de subsidie behoud grasland beschikbaar. Deze subsidie is bedoeld om het aantrekkelijk...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden