Melkprijs 2015 zorgt voor problemen in liquiditeit

Publicatiedatum: 01 december 2014

Momenteel daalt de melkprijs en daarbij is de verwachting dat deze daling nog verder doorzet. Binnen Melkveemanager signaleren we nu de eerste liquiditeitsproblemen bij melkveebedrijven. De verwachting is dat deze liquiditeitsproblemen alleen maar groter worden door de dalende melkprijs. Liquiditeitsprognose en -bewaking zijn van essentieel belang om mogelijke toekomstige liquiditeitsproblemen tijdig inzichtelijk te maken.

De melkprijs ligt op dit moment op een niveau van rond de € 0,34 per kg. Kijkend naar de prijzen van boter, kaas en melkpoeder op de termijnmarkt is verdere daling naar € 0,30 niet ondenkbaar. DLV ziet veel spreiding tussen bedrijven qua kostprijs per kg melk. Gemiddeld ligt de kostprijs van melk op een niveau van rond de € 0,38 per kg. Dit betekent een tekort van € 0,08 op basis van een melkopbrengst van € 0,30. Op een bedrijf van 1 miljoen kg melk resulteert dit in een tekort van € 80.000,-. Het is noodzakelijk inzicht te verkrijgen in de liquiditeitstekorten op bedrijfsniveau. Vooral het tijdig signaleren van liquiditeitstekorten is belangrijk om mogelijke problemen in de toekomst te kunnen voorkomen.

Het is belangrijk actie te ondernemen aangezien de spreiding tussen bedrijven is zeer groot. Een specialist Financieel Management van DLV is hierbij onmisbaar. Deze kan, samen met de ondernemer, een liquiditeitsprognose opstellen en verdere financiële stappen in kaart brengen.
 
Voor meer informatie:
Tom Baak, tel. 06 – 53 42 94 38
Vic Boeren, tel. 06 – 53 40 78 06
 
 

'In vijf jaar tijd wordt alles anders'

"Deze maand heb ik een aantal leuke bijeenkomsten gehad rondom het wijzigen van mijn rol in het bedrijf. Bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd...

Lees verder

Strengere eisen Beter Leven keurmerk 2025: ga er constructief mee aan de slag

Per 1 januari 2025 worden de eisen voor het Beter Leven keurmerk in de varkenshouderij aanzienlijk aangescherpt. Voor deelnemers is het belangrijk om nu...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden