Mes monomestvergisting snijdt aan vele kanten

Publicatiedatum: 20 december 2022

"Monomestvergisting is niet alleen een innovatieve technische oplossing, het zorgt net zo goed voor natuurversterking. En maakt kringlooplandbouw mogelijk", stelde Harm Wientjes, projectaccountmanager bij DLV Advies, tijdens de ZLTO-bijeenkomst op zijn bedrijf in Oploo. De bijeenkomst was georganiseerd om betrokken partijen bij de gebiedsgerichte aanpak Vitale Peel kennis te laten maken met de kansen en mogelijkheden van monomestvergisting. Ook enkele veehouders, akkerbouwers en loonwerkers waren aanwezig. Iedereen kon zelf zien, horen, voelen en ruiken aan het systeem.

 

"In de stikstofdiscussie ligt de focus vaak op saneren, verplaatsen of stalvloeren. Een gemiste kans, omdat er nog andere mogelijkheden zijn", vertelt Anke de Brouwer, belangenbehartiger bij ZLTO. Binnen de gebiedsgerichte aanpak Vitale Peel is toekomstperspectief voor de landbouw een volwaardig doel. "Er zijn verschillende mogelijkheden voor verduurzaming van het eigen bedrijf die tevens kansen bieden aan het gebied eromheen. Zoals monomestvergisting. Belangrijk is wel dat ondernemers keuzevrijheid hebben; oplossingen moeten passen bij het bedrijf en bedrijfseconomisch inpasbaar zijn."

Voordelen

Met monomestvergisting snijdt het mes aan vele kanten. Harm: "Uit onze koeienmest maken we biogas. Dit waarderen we op door het te verbranden met een motor. Via een dynamo ontstaat vervolgens groene elektriciteit die rechtstreeks naar het elektriciteitsnet gaat. Een mooi systeem, want we leveren niet alleen een bijdrage aan de energietransitie, maar zorgen ook voor minder mestgerelateerde methaanemissie en minder ammoniakemissie. Omdat we na het vergisten ook strippen, kunnen we ook kunstmestvervangers maken." Op dit moment is binnen de gebiedsgerichte aanpak niet bij alle partijen evenveel kennis aanwezig over monomestvergisting. "Een bijeenkomst als deze is waardevol: mensen zien waar de emissie plaatsvindt en hoe het werkt. Duidelijk moet zijn dat de burger er geen last van heeft."

Kennis delen

ZLTO is betrokken bij de onderzoeken Veehouderij & Klimaat en Integraal Aanpakken, gefinancierd door het ministerie van LNV in het kader van het klimaatbeleid. Er is de afgelopen jaren veel onderzoek en ervaring opgedaan naar integrale oplossingen voor de reductie van zowel ammoniak als methaan in de veehouderij. Dit biedt verschillende kansen en mogelijkheden voor verduurzaming van melkveebedrijven. Naast monomestvergisting kunnen ook dier, voer- en managementmaatregelen op het bedrijf een rol spelen.

Harm is vanuit DLV Advies betrokken bij het project 'gebiedsgerichte aanpak Vitale Peel' en heeft sinds 2019 een monomestvergister: "Hoewel het wel wat meer inspanning en aandacht kost en het ook moet passen bij de mineralenhuishouding op een bedrijf, ben ik voorstander. En niet alleen vanwege financiële voordelen. Het maakt kringlooplandbouw mogelijk. Veel mensen zien het als een technische oplossing, maar het zorgt juist voor natuurversterking. Techniek en natuur vormen hiermee samen een biologisch proces om de kringlooplandbouw beter te laten functioneren, samen met de natuur."

Meer informatie over monomestvergisting?

Overweegt u te investeren in monomestvergisting? DLV Advies helpt u graag met een rendementsberekening, offertevergelijking, subsidieaanvraag en adviseert u over de aanschaf en installatie. 

Meer informatie

Dit artikel is in aangepaste vorm overgenomen van Nieuwe Oogst 

Webinar monomestvergisting nu terug te kijken

Monomestvergisting (biogas uit mest) is een essentiële schakel in de energietransitie en zal een sleutelpositie gaan innemen binnen de kringlooplandbouw....

Lees verder

'Zonder potje van de provincie had dit nooit gekund'

Een vleesvarkensstal energieneutraal maken. Klinkt goed, maar om het echt te doen is er eerst veel kostbaar uitzoek- en rekenwerk nodig. Met hulp van de...

Lees verder

Meer nieuwsGerelateerde innovaties

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt DLV Advies gebruik van cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in ons Privacybeleid