Mestbewerking is een zoektocht

Publicatiedatum: 07 juli 2017

Koeienmest bewerken op het erf om op mestafzetkosten te besparen en er mineralen uit te halen die de kunstmest vervangen. Het aantal initiatieven op dit gebied groeit, maar voor een echte doorbraak is het wachten op betaalbare en bedrijfszekere technieken. Tot op heden ontbreekt het daaraan.

Toch ziet ook DLV Advies de belangstelling voor mestraffinage stevig toenemen. "Er zijn namelijk ook regio’s in Nederland waar ze meer betalen voor mestafzet", stelt Harm Wientjes, projectmanager en specialist mestbewerking bij DLV Advies. "Zelf de koeienmest gaan scheiden, al dan niet in combinatie met verdere verwerking, kan dan een alternatief zijn. Bijvoorbeeld omdat je dan meer stikstof afvoert zonder dat er ook een grote hoeveelheid fosfaat verdwijnt van je erf. Omdat je de dikke fractie beter bij akkerbouwers in de buurt kwijt kunt. Of omdat je met mestraffinage iets kunt verdienen aan de groene fosfaatkorrels die eruit rollen."

Markt in beweging

De markt op gebied van mestverwerking en daarmee ook raffinage is volgens Wientjes behoorlijk in beweging. Verschillende partijen proberen bestaande technieken te combineren tot een betaalbare en werkbare businesscase. Mest afzetten wordt voor boeren steeds duurder en halffabrikaten van het boerenerf - mest die al deels is bewerkt - zijn bij grote verwerkers gewilder dan pure mest. De provincie Noord-Brabant wil mestbewerking op het erf in de toekomst zelfs verplichten.
"Je ziet door deze ontwikkelingen nu langzaam een trend ontstaan dat grotere veehouders of groepen veehouders zelf het heft in handen nemen en aan de slag gaan met bewerking van mest op het eigen erf of in kleinschalige collectieven." Het gaat daarbij volgens Wientjes steeds minder om een oplossing voor het fosfaatprobleem, maar des te meer om een oplossing voor stikstof. "Ingedikte fosfaatrijke dikke fractie vindt haar weg inmiddels wel naar het buitenland of naar composteerders. Het is vooral stikstof die beperkend gaat worden op melkveebedrijven, zeker als de derogatie verder wordt beperkt. Dan moéten veel melkveehouders wel aan de slag. Daarom gaat het er vooral om een technische oplossing te vinden voor de stikstofrijke dunne fractie."

Tegen die achtergrond en de beschikbare techniek die er al is, heeft Wientjes hoge verwachtingen van het strippen of kraken van mest. Deze techniek wordt op middelgrote schaal al toegepast bij varkensmest, maar in de melkveehouderij nog amper tot niet. "Zeker voor bedrijven vanaf 150 koeien kan het kraken of strippen van mest een heel rendabele case worden. De hele derogatiediscussie die nu gaande is, kan met deze techniek worden opgelost. Als dat echt gaat slagen, heb je een alternatief voor de derogatie en de bijbehorende voorwaarden."

Proefproject in Gelderland

DLV Advies is betrokken bij een recent gestart proefproject op drie melkveebedrijven in Gelderland. Ook de provincie Gelderland steekt geld in het project. Op een van de drie bedrijven komt een mestkraker of een meststripper. De techniek verschilt, maar het principe van beide systemen is hetzelfde: ze halen fosfaat, stikstof en kali uit de dunnemestfractie. Daardoor kun je veel meer kuubs mest kwijt op eigen land, terwijl de gewonnen stikstof mogelijk is te gebruiken als kunstmestvervanger. Het project duurt anderhalf jaar. Gedurende die tijd wordt ervaring opgedaan met de techniek, maar wordt ook gekeken of het idee financieel interessant is. Daarnaast moet worden bezien of het eindproduct ingezet kan worden als vervanger voor kunstmest. "We kennen
de voorwaarden waaraan dat dan moet voldoen. We gaan uitzoeken of ons dat lukt", aldus Wientjes. Hij heeft goede hoop dat de kosten van de installatie beperkt kunnen blijven tot rond een bedrag van 100.000 euro.

Meer samenwerken

"Mestbewerking is vooral nog een zoektocht", stelt Wientjes. "Dieraantallen, diersoorten en grondsoorten verschillen, maar het maakt ook uit of een ondernemer kiest voor stikstof- of fosfaatverrekening. Probeer je eigen bedrijfssituatie en die in je omgeving scherp in beeld te krijgen. Kijk vervolgens of het aantrekkelijk is om op het eigen erf mest te gaan verwerken. En beoordeel dan wat de mogelijkheden van verschillende typen mestbewerking zijn. Zo kun je gefundeerde keuzes maken.

Lees het volledige artikel in de Veeteelt van mei 2017.

Monomestvergisters in de varkenshouderij: interessant, maar haalbaarheid omslachtig

Vanaf 2030 dient jaarlijks 1,6 miljard m3 groen gas in aardgas te worden gemengd. Dit biedt varkenshouders een interessant perspectief om monomestvergisting...

Lees verder

Meer boeren kiezen voor monomestvergisting

De interesse van boeren in monomestvergisting groeit snel. Dit constateren de specialisten van DLV Advies, die dit jaar aanzienlijk meer subsidieaanvragen...

Lees verder

Meer nieuwsGerelateerde innovaties

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden