Mestverwerking op de boerderij kansrijk

Publicatiedatum: 16 september 2016

Jan Pijnenburg, specialist Mest, bestempelt mestverwerking op de boerderij als kansrijk. Hij gaf een interview aan Varkens.nl.

Veel geld is uit de sector verdwenen door de voortslepende mestproblematiek. Het vrijwillig wegwerken van de mestoverschotten heeft nooit succes opgeleverd. De verwerkingsplicht brengt schot in de zaak en jaagt boerderijverwerking aan. Bij DLV Advies houdt Jan Pijnenburg zich bezig met het oplossen van het mestvraagstuk op bedrijfsniveau. 

Mest verwerken 

Mest verwerken op de boerderij is niet zo eenvoudig als het klinkt. Jan Pijnenburg: "Het is een tweede beroep erbij naast het houden van dieren. Je moet er elke dag bovenop zitten en het is specialistisch werk. Als je aan mestverwerking op je eigen erf begint, moet je je realiseren dat je er personeel vrij voor moet maken."

Verwerkingstechnieken

“De meest simpele verwerkingstechniek is overgebleven: scheiden van mest. Het maken van een dikke en een dunne fractie is prima te doen op de boerderij en de eerste stap voor de totale verwerking van mest. Dat is breeduit opgepakt.  De afgelopen jaren hebben mobiele mestscheiders niet voor niets heel wat kuubs mest op boerenerven bewerkt. Maar toch moet de eerste vraag zijn: welk mestproduct kan ik beter afzetten als varkenshouder?” Jan vervolgt: "Niet bij ieder varkensbedrijf is het antwoord hetzelfde. Zit een vleesvarkenshouder met zijn bedrijf binnen een straal van 10 kilometer van een mestverwerkingsinstallatie die voor 15 euro per ton mest inneemt, dan zal niets aan mestbewerking doen waarschijnlijk het goedkoopste uitpakken. Door de fosfaatrijke mest te verwerken en VVO’s te verkopen kan die ondernemer zijn totale mestafzetkosten mogelijk het meeste beperken. In dezelfde situatie zal een zeugenhouder wel wat aan mestbewerking doen om lagere mestkosten te krijgen. Een veehouder kan kiezen uit circa vijftien verschillende technieken voor toepassing op de boerderij.”

Boerderijverwerking perspectiefvol

Volgens Jan is boerderijverwerking perspectiefvol. Op 18 november en begin 2017 wil DLV Advies dit benadrukken in de nieuwe reeks van ‘Boer on Tour’. Veehouders kunnen in groepjes bij verschillende verwerkingstechnieken in de praktijk gaan kijken. De ondernemer vertelt zijn ervaringen als gebruiker en de leverancier geeft toelichting over de techniek en de financiële aspecten. Die erfbijeenkomsten gaan niet alleen over het scheiden en het indikken van mest, maar ook over droogtechnieken om bijvoorbeeld Groen Fosfaat te produceren.

Lees het volledige interview in Varkens.nl, editie september 2016.

Sterke daling stikstofbodemoverschot in 2023

“Het stikstofoverschot op de bodembalans dient als richtlijn in het streven naar lagere nitraatconcentraties in het grondwater en betere benutting...

Lees verder

Subsidie behoud grasland gaat op 15 juli open

Voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie is er de komende jaren de subsidie behoud grasland beschikbaar. Deze subsidie is bedoeld om het aantrekkelijk...

Lees verder

Meer nieuwsGerelateerde innovaties

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden