Met landbouw naar klimaatneutraal

Publicatiedatum: 21 december 2017

Dochterorganisatie Connecting Agri & Food werkt aan uitbreiding van de in 2016 ontwikkelde rekenmodule. Op basis van nieuw beschikbaar gekomen data en in Europa erkende rekenmethodes wordt het model uitgebreid. Dit gebeurt in samenwerking met een student milieukeur van HAS Den Bosch. De rekenmodule geeft overzicht van de broeikasgasuitstoot vanuit de landbouw. Daarmee kan het verbeter-  en productiepotentieel worden weergegeven met specifiek aandacht voor het verbeter- en productiepotentieel vanuit de agrarische sector. Welke oplossingen zijn haalbaar, wat is hiervoor nodig? Wat is de bijdrage aan broeikasgas-reductie, welke stappen zijn nodig om dit te realiseren? En niet minder belangrijk, welke bijdrage kan het beleid leveren aan het realiseren van bovengenoemde doelen. Stimuleringskader is hier van wezenlijk belang om veranderingen tot stand te brengen.

Uw gemeente als eerste energieneutraal

Diverse gemeenten hebben als doelstelling om in 2040 energieneutraal te zijn. Maar hoe komen we daar? Veelal wordt bekeken wat men kan doen met extra voorzieningen in openbare gebouwen en bij de sociale woningbouw. Voor gemeenten met een sterke agrarische sector bieden de veehouderij en glastuinbouw kansen om forse stappen te zetten richting klimaatneutraliteit. Stappen die tot op heden niet worden meegenomen in de aanpak voor klimaatneutrale gemeentes. Een nieuwe kijk, met nieuwe kansen!

Maatregelen met potentie

In kaart gebrachte gemeenten laten enorm potentieel zien om forse stappen te maken richting klimaatneutraal. In één van de onderzochte gemeenten komt 55% van de CO2-equivalenten vanuit de land- en tuinbouw. Hier liggen kansen door bijvoorbeeld het aanpassen van stallen, het plaatsen van biogasinstallaties of het gebruik van warmte uit kassen voor woningen en kantoren.

Standaard maatregel om CO2 te besparen is onder andere het beperken van verkeer van voertuigen met een hoge uitstoot in het centrum van steden en dorpen. In de agrarische sector liggen mogelijkheden in het nemen van voermaatregelen en het aanpassen van stallen, wat op bedrijfsniveau zelfs tot 95% reductie van de emissies kan opleveren. Het plaatsen van een biogasinstallatie wekt enerzijds duurzame energie op en levert anderzijds een reductie van CO2-emissie op die gelijk is aan de uitstoot van 15 miljoen autokilometers. De agrarische sector is waardevol bij de productie van duurzame energie. Hier liggen kansen, bijvoorbeeld de productie van energie uit mest voor boer én burger, warmte uit stallen en kassen transporteren naar kantoren of zwembaden, energieneutrale stallen door warmteterugwinning of daken met zonnepanelen.

Energiebesparingsonderzoek brengt stroomslurpers in kaart

Op het melkveebedrijf van de familie Raamsteeboers nam het energieverbruik toe, maar ze konden er niet goed de vinger op leggen. Een energiebesparingsonderzoek...

Lees verder

Bijmengverplichting pas vanaf 2026; gevolgen voor groen gas initiatieven

Energieleveranciers zijn vanaf 2026 verplicht om groen gas bij te mengen. Dat is een jaar later dan werd gecommuniceerd. Dat blijkt uit een Kamerbrief...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt DLV Advies gebruik van cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in ons Privacybeleid