Milieuvergunning terecht door rapport DLV Advies

Publicatiedatum: 19 december 2017

Een varkenshouder in Ambt Delden kreeg terecht een milieuvergunning van de gemeente Hof van Twente.
Tot dat oordeel komt de Raad van State (RvS) deze week in een uitspraak, nadat een jaar geleden Rechtbank Overijssel dezelfde conclusie had getrokken.

Een omwonende had een rechtszaak aangespannen nadat de varkenshouder in 2014 een omgevingsvergunning had aangevraagd voor het veranderen van zijn bedrijf. In de aanvraag gaat het om het houden van 1.040 varkens, 20 schapen, 10 stuks jongvee en 8 ezels. Voor die tijd mocht hij op basis van de Wet milieubeheer 1.040 varkens, 59 schapen, 8 geiten, 8 ezels en 10 legkippen houden.

Beroep omwonenden ongegrond verklaard

De gemeente oordeelde dat deze kleine wijzigingen in de dieraantallen geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu met zich mee zou brengen, omdat onder andere het aantal vleesvarkens niet toeneemt en de geur- en geluidsbelasting daardoor ook niet zal toenemen. De rechtbank oordeelde dat het beroep van de omwonende ongegrond was.

De klagende buur voerde bij de RvS aan dat er geen diepgaand onderzoek is gedaan naar het bedrijf en dat er aanzienlijke geur- en geluidshinder wordt veroorzaakt. Daarnaast is sprake van een aanzienlijke uitstoot van fijn stof en hinder door vliegen.

Gemeente baseert zicht op DLV Advies

Volgens de RvS moet in dit geval uitgegaan worden van de aangevraagde en vergunde situatie, zoals de rechtbank ook heeft gedaan. Daarbij staat vast dat het aantal varkens gelijk blijft en op de meest noordelijk gelegen stal luchtwassers worden geïnstalleerd. Volgens de rechter heeft de gemeente zich terecht gebaseerd op DLV Advies, de bezwaarmaker heeft geen argumenten ingebracht waaruit blijkt dat het rapport onzorgvuldig is. Uit niets blijkt dat het rapport een onjuist beeld zou schetsen, aldus de RvS.

Wat betreft de geurhinder constateert de RvS dat uit het rapport van DLV Advies blijkt dat de situatie gunstiger wordt en dat ook de overlast van vliegen niet zal toenemen.

De varkenshouder behoudt zijn omgevingsvergunning, de bezwaarmaker is in het ongelijk gesteld.

Belang van vroegtijdige quickscan flora en fauna bij Lbv-aanvragen

Nu de positieve beschikkingen voor ondernemers, die zich hebben aangemeld voor de Lbv-plus regeling, zijn ontvangen, worden gesprekken met de gemeente...

Lees verder

Vaste mest uitgangspunt bij nieuwe ligboxenstal familie De Jong

Familie De Jong in Vlist is sterk voorstander van vaste mest; dat voedt het bodemleven en is goed voor de weidevogels. Toen zij van de grupstal overgingen...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt DLV Advies gebruik van cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in ons Privacybeleid