Mulchen tegen onkruid en uitdrogen

Publicatiedatum: 29 juni 2020

Mulchen is het afdekken van de grond met een beschermende laag organisch materiaal, zoals grasmaaisel of hooi. Het aanbrengen van een mulchlaag heeft twee grote voordelen. Ten eerste krijgt onkruid weinig kansen, doordat daglicht de bodem niet kan bereiken. Ten tweede droogt de grond veel minder snel uit, omdat de mulchlaag de verdamping van water vertraagt. Daarnaast verhoogt mulchen de bodemvruchtbaarheid door het toevoegen van organisch materiaal en voedingsstoffen, verbetert het de bodemstructuur en vermindert het uitspoeling van mineralen. De mulchlaag moet enkele centimeters dik zijn voor het juiste effect.

Sytze Waltje, projectaccountmanager bij DLV Advies, is projectleider van het project Verduurzaming maisteelt op puur veen. “Een nadeel van maïsteelt op veen is dat de bovenste grondlaag vaak wordt omgeploegd of gefreesd. Dit leidt tot meer contact van het veen met lucht, inklinking van het veen en daarmee tot extra uitstoot van CO2. In Aldeboarn liggen proefstroken mais waarop we, met een ondiep werkende strokenfrees, mulchen. De niet-kerende grondbewerking met de strokenfrees gaat bodemverdichting en inklinking van het veen tegen. De mulchlaag vervangt chemische onkruidbestrijding en geeft voeding aan de bodem. De resultaten tot nu toe zijn verbluffend. De mais is groener dan in andere proefstroken. Het heeft een snelle en goede wortelontwikkeling doordat het direct aansluiting heeft met de grond en het vocht van de mulchlaag. De laag direct onder de mulchlaag is vochtig, zeker in relatie tot de grond die met de gewone frees is bewerkt en waar de grond aan de buitenlucht indroogt.”

Mechanisch onkruid bestrijden

Mulchen is een vorm van mechanische onkruidbestrijding. Het gras in de proefstroken is met de Geohobel van Kramer losgetrokken en gemixt met 2 à 3 cm grond. In de stroken is gebruik gemaakt van een strokenfrees. Sytze: “Achteraf had dat, gezien het effect, met een vaste tand gekund.” Door te mulchen komt er een afdekkende laag op de grond die het daglicht uitsluit. Hierdoor worden de onkruidzaden in de bodem geremd in hun groei of zelfs niet geactiveerd. Nieuw onkruidzaad dat bijvoorbeeld door de wind wordt aangedragen, valt op de ‘droge’ strooisellaag waar het slecht kan kiemen. 

De mulcher, en daarmee de diepte van de bewerking, is vanaf de tractor in te stellen. In het project is gewerkt op 2 à 3 cm diepte. De machine kan tot 10 cm diep werken, maar dan is er geen sprake meer van niet-kerende grondbewerking. Door ondiep te werken, blijft de grond onder de mulchlaag vochtig. In droge periodes houdt het mulchmateriaal vocht vast en geeft dit langzaam af aan de grond. In natte periodes zorgt de mulchlaag er juist voor dat de grond niet dichtslaat. Het grasmaaisel creëert de juiste omstandigheden voor bodemleven en bevordert daarmee dus de bodemstructuur. De waterdoorlaatbaarheid en het waterhoudend vermogen van de bodem verbeteren.

Meer informatie

Binnen het project Verduurzaming van de maisteelt op puur veen zoeken we naar technieken waarmee er bij de maisteelt op veengrond minder CO2 vrijkomt door veenoxidatie en zetten we in op minimaal gebruik van chemische middelen. Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Sytze Waltje.

Het project Verduurzaming van maisteelt op puur veen wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Fryslân en het Bestuurlijk Overleg Veenweidevisie. Het project kent een klankbordgroep mais, waarin veehouders en loonwerkers in het Friese veenweidegebied zitting hebben. 

Wel of geen derogatie aanvragen? Kijk goed naar je ruwvoerpositie

Door de afbouw van derogatie wordt het voor steeds meer melkveehouders interessant om geen derogatie meer aan te vragen. Voor welke bedrijven dit geldt,...

Lees verder

Nieuwe uitrijregels mest 2024

Sinds 2023 zijn er wijzigingen doorgevoerd in de regels voor mestuitrijding. Deze wijzigingen betreffen specifiek de uitrijdperioden voor strorijke mest,...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt DLV Advies gebruik van cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in ons Privacybeleid