Nieuwe SDE++-regeling voor financiering zonnepanelen, (mono)vergisting en windmolens beschikbaar.

Publicatiedatum: 05 april 2022

Interesse om hernieuwbare (duurzame) energie te produceren? Of CO2-verminderende technieken toe te passen? Dan kan er subsidie aangevraagd worden vanuit de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Met deze regeling worden bedrijven ondersteund bij het verminderen van de CO2-uitstoot, met als hoofddoel het versnellen van de energietransitie in Nederland.

De SDE++ opent dit jaar op 28 juni en hiermee stimuleert de overheid naast duurzame energieproductie ook CO2-reductie. De subsidieregeling is dit jaar extra lang geopend, te weten voor een periode van 3,5 maand: van 28 juni tot en met 6 oktober 2022. De fasegrenzen van de eerste openstellingsronde op 28 juni 2022 zijn wederom gezet op € 65 per ton CO2. Dit loopt op naar € 300/ton CO2 in fase 5. Projecten met de laagste vergoeding per ton CO2-uitstoot komen hierdoor als eerste in aanmerking voor subsidie.

Budget exploitatiesubsidie

Er is € 13 miljard subsidie beschikbaar voor onder meer zonnepanelen, (mono-) mestvergisting, windmolens en CO2-afvang en -verbruik in bijvoorbeeld de glastuinbouw. Door onder andere extra toewijzingen van budgetten, is er voor 2022 een recordbedrag aan subsidie beschikbaar. De SDE++ wordt ingezet als een exploitatiesubsidie, dat wil zeggen dat de subsidie ontvangen wordt tijdens de exploitatieperiode van het project. De kostprijs van duurzame energie is namelijk hoger dan die van grijze energie, waardoor de productie van duurzame energie niet altijd rendabel is. SDE++ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van grijze energie ten opzichte van duurzame energie.

Hoge energieprijzen

“Ondanks de huidige, hoge energieprijzen blijft het verstandig om SDE++ aan te vragen”, aldus Joan van den Heuvel, projectleider Energie bij DLV Advies. “Bij de huidige energieprijzen zijn de meeste projecten rendabel zonder subsidie en zal er in dergelijke jaren geen subsidie uitgekeerd worden, omdat de markt boven het subsidiebedrag ligt. Echter zien we de energieprijzen de laatste jaren sterk fluctueren. Dit is dus een risico. De SDE++-subsidie ondervangt dit risico door de bodemprijs af te dekken Daarmee is deze subsidie ook belangrijk voor het verkrijgen van financiering voor energieprojecten.”

Categorieën en fasegrenzen

Binnen de SDE++ 2022 kan er subsidie worden aangevraagd voor de inzet van technieken voor de opwekking van hernieuwbare energie en andere CO2-verlagende technieken. Hiervoor zijn verschillende categorieën en openstellingsrondes ingesteld.

Hoofdcategorieën:

  • Hernieuwbare elektriciteit 
  • Hernieuwbare warmte (WKK)
  • Hernieuwbaar gas
  • CO2-arme warmte
  • CO2-arme productie

 

 

Openstellingsronde 2022

Fasegrenzen 
€ per ton CO2 

Fase 1

28 juni 09:00u - 11 juli 17:00u

65

Fase 2

11 juli 17:00u - 29 augustus 17:00u

75

Fase 3

29 augustus 17:00u - 12 september 17:00u

105

Fase 4

12 september 17:00u - 26 september 17:00u

165

Fase 5

26 september 17:00u - 6 oktober 17:00u

300

 

Banking

Voor SDE++-aanvragen is meestal 'banking' van toepassing. Dit betekent dat de subsidiabele jaarproductie die niet benut is, in latere jaren ingehaald kan worden (forward banking). Daarnaast kan de productie die hoger is dan de maximaal subsidiabele jaarproductie meegenomen worden naar een volgend jaar (backward banking). Dit kan dus gebruikt worden als de productie in een later jaar tegenvalt. Voor deze laatste vorm van banking geldt dat dit kan tot een maximum van 25% van de subsidiabele jaarproductie.

Kansen ondanks beperkte netwerkcapaciteit

“Ondanks dat in veel gebieden in Nederland momenteel beperkingen zijn omtrent teruglevercapaciteit, liggen er toch voldoende kansen” zegt Erik de Jonge, projectleider Energie bij DLV Advies. Met name voor bedrijven die al een PV-systeem hebben liggen op basis van SDE en nog dakoppervlakte over hebben, liggen er mogelijkheden om dit uit te breiden. “We zien dat systemen steeds groter worden gemaakt dan noodzakelijk, zonder heel veel verlies van opbrengst. Door gebruik te maken van slimme energiemanagementsystemen in combinatie met eventueel een accu is het mogelijk tot wel 2 à 3 keer zoveel zonnepaneelvermogen samen te voegen op een aansluiting”, aldus Erik. “Het slim aansturen van stroom en eventueel opslaan in een accu geeft ook een extra verdienmodel. Hierdoor liggen er nog zeker uitbreidingsmogelijkheden voor veel bedrijven met al reeds een PV-systeem”, vult Joan aan. “Daarnaast is de verwachting dat er later dit jaar extra netcapaciteit beschikbaar komt, vanwege nieuwe rekenmethodiek bij de netbeheerders.”

Meer informatie

Wilt u meer informatie of een SDE++-subsidie aanvragen? Neem dan vrijblijvend contact op met Joan van den Heuvel of Erik de Jonge. Zij helpen graag bij het beantwoorden van uw vragen en kunnen u begeleiden in zowel  het aanvragen van de subsidie als in de uitvoering van het project, van begin tot eind.

Dit artikel is in aangepaste vorm overgenomen van RVO

Koelen met zonkracht

Door de mechanische koeling aan te zetten als de zonnepanelen energie opwekken, kunnen de bewaarkosten flink omlaag. Telers die de mechanische koeling...

Lees verder

Monomestvergisting met groen gas: lucratief of een brug te ver

Agrarische ondernemers staan voor de uitdaging om hun CO₂-uitstoot te verminderen en tegelijkertijd hun bedrijfsvoering te optimaliseren. Het project ‘Klimaat...

Lees verder

Meer nieuws

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden