Aangemeld voor GLB-subsidies? Houd uw bedrijfssituatie actueel!

Publicatiedatum: 23-08-2023

Tot 15 juni konden GLB-subsidies aangemeld worden in de Gecombineerde opgave, waarbij de Eco-activiteiten tot en met 29 juni toegevoegd konden worden. Zijn er in de tussentijd wijzigingen doorgevoerd in Mijn percelen, pas deze dan ook aan in de Geombineerde opgave. Edith Finke, adviseur Mest & Mineralen bij DLV Advies, benadrukt: "Het niet aanpassen van wijzigingen kan resulteren in onjuiste uitbetalingen en kan zelfs leiden tot het verlies van de subsidie.”
 

Vanaf de aanmelding tot en met 30 november zijn ondernemers verplicht hun bedrijfssituatie actueel te houden. U houdt in deze periode wijzigingen in uw situatie of planning bij in Mijn percelen of de Gecombineerde opgave.

Perceel gebruikt voor ander doel

Op de vraag of het doorvoeren van wijzigingen consequenties heeft voor de uitbetaling vanuit het nieuwe GLB, zegt Edith: “Stel dat een agrarische ondernemer in de oorspronkelijke aanmelding voor GLB-subsidies heeft aangegeven dat hij van plan is om een bepaald perceel land te gebruiken voor een specifieke eco-activiteit, zoals het aanleggen van een bloemenweide om de biodiversiteit te bevorderen. Deze eco-activiteit wordt als een belangrijke factor beschouwd bij het toekennen van subsidies. Echter, na de aanmeldingsperiode en vóór de definitieve aanvraagperiode, ontdekt de ondernemer dat het perceel dat oorspronkelijk was bedoeld voor de bloemenweide, nu onverwachts moet worden gebruikt voor een ander doel, bijvoorbeeld voor extra gewasteelt om aan de marktvraag te voldoen. Deze wijziging in de geplande eco-activiteit heeft directe gevolgen voor de aanvraag van GLB-subsidies.”

Controle door RVO

“Als de ondernemer deze wijziging niet tijdig en correct doorgeeft in zowel Mijn percelen als de Gecombineerde opgave, kan dit leiden tot onjuiste informatie in de aanvraag”, vervolgt de adviseur. “Hierdoor kan de subsidieberekening niet meer in overeenstemming zijn met de werkelijke bedrijfssituatie. Als gevolg hiervan kan de subsidie worden verminderd of zelfs volledig komen te vervallen voor dat specifieke perceel, omdat de oorspronkelijk geplande eco-activiteit niet is uitgevoerd.” RVO controleert alle aanmeldingen op de feitelijke situatie. Dat doen ze op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door administratieve controles en controles op het bedrijf.

Welke wijzigingen kunt u doen?

 • Uw aanmelding voor de Basispremie, Extra betaling jonge landbouwers, Eco-regeling, Behoud zeldzame landbouwhuisdierrassen (ZLH) en uw aanvraag Brede weersverzekering kunt u intrekken in de Gecombineerde opgave.

 • Uw percelen kunt u verkleinen, splitsen of verwijderen in Mijn percelen. Het verwijderen van percelen mag alleen als u het betreffende perceel op of voor 15 mei niet meer in gebruik heeft.

 • U kunt een gewascode wijzigen:

  • Gewascodes voor hoofdteelt wijzigt u in Mijn percelen.

  • Gewascodes voor voorteelt en nateelt wijzigt u in de Gecombineerde opgave.

 • Eco-activiteiten kunt u verwijderen in de Gecombineerde opgave. Uitzondering: tot en met 1 oktober mag u de eco-activiteit Verlengde weidegang van dag en nacht beweiding veranderen naar overdag.

  • Voert u een eco-activiteit niet uit? Bijvoorbeeld omdat u niet aan de voorwaarden kunt voldoen? Geef dit dan zo snel mogelijk door.

 • Een verzekeraar toevoegen of wijzigen in de Brede weersverzekering doet u in de Gecombineerde opgave. Voorwaarde is dat u uiterlijk 15 juni minimaal 1 verzekeraar heeft opgegeven in de Gecombineerde opgave. U mag de grootte van de oppervlakte die u heeft doorgegeven, verlagen. Dit kan alleen als de oppervlakte verzekerd is.

 • Overige wijzigingen:

  • Niet-productieve grond (GLMC8a): u kunt een vinkje 'niet-productieve grond' toevoegen in de Gecombineerde opgave.

  • U kunt 'biologisch' per perceel toevoegen in de Gecombineerde opgave.

 • Als het gaat om het aanpassen aan de feitelijke situatie, dan mag u:

  • de invulling niet-productieve grond wijzigen (u mag een andere optie aanvinken);

  • het vinkje 'Tijdelijk niet in gebruik voor de landbouw' bij een perceel weghalen of toevoegen.

 • Als u de wijziging tijdig meldt en het gaat om het aanpassen aan de feitelijke situatie, dan mag u:

  • het braakvinkje per perceel weghalen of toevoegen;

  • 'niet eens met bufferstrook' weghalen of toevoegen;

  • voor- of nateelten weghalen of toevoegen.

Feitelijke situatie

RVO controleert en handhaaft op de feitelijke situatie. De basispremie wordt uitgekeerd op basis van de daadwerkelijke oppervlakte. Edith: “Wanneer de bedrijfssituatie niet actueel is gehouden, krijgt de ondernemer voor de nieuwe onderdelen in de regeling eerst een waarschuwing. Bij herhaling komend jaar zal er een korting komen op de GLB-subsidie. Voor de GLB-regels die al in 2022 van toepassing waren, geldt direct een korting.” Ondernemers hebben tot en met 30 november 2023 de tijd om wijzingen door te voeren en aan te vragen in de Gecombineerde opgave.
 

Koelen met zonkracht
Wie heeft het Sterkste Erf? Genomineerden voor de verkiezing 2024 zijn bekend
Open dag Akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd 13 juli a.s.
Paul Bens stopt als directeur DLV Advies: ‘Zo’n groot concept had ik niet verwacht’
Monomestvergisting met groen gas: lucratief of een brug te ver
Vijf jaar onzekerheid: PAS-Melders nog steeds in de knel
'In vijf jaar tijd wordt alles anders'
Strengere eisen Beter Leven keurmerk 2025: ga er constructief mee aan de slag
Zonnepanelenbezitters let op: SDE correctiebedragen 2023 vastgesteld