Beschikkingen sanering varkenshouderij uitgesteld

Publicatiedatum: 15-04-2020

Deelnemers aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) kunnen nog tot 15 juli de beschikking kunnen ontvangen. Voor ondernemers die daar 'ja' tegen zeggen, resteert nog 14 maanden om het varkensbedrijf te stoppen.

In totaal meldden tussen 25 november en 15 januari 503 varkenshouders hun bedrijf of een locatie aan voor de Srv. 80 procent van hen woont in concentratiegebied Zuid, 20 procent in Oost. 

Beschikkingen uitgesteld

Iedere ondernemer ontvangt bericht, maar nog niet iedereen krijgt een beschikking, meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). De bedrijven met de hoogste geurscore ontvangen als eerste een beschikking, maar nog tot en met 15 juli kunnen de beschikkingen volgen. Door deze verlenging verschuiven de data waarop de varkens afgevoerd en de gebouwen gesloopt moeten zijn. Wel blijven de termijnen gelijk. Dat betekent dat, vanaf de dag waarop de beschikking binnen is, er nog 8 weken bedenktijd over zijn om een deelname te overwegen, acht maanden om de dieren en mest af te voeren en 14 maanden om gebouwen te slopen.

Maximaal 75 procent zegt 'ja'

Verwacht wordt dat hooguit 60 tot 75 procent van de ondernemers ook echt 'ja' zal zeggen tegen de beschikking. Welke kant de beslissing dan op valt, hangt onder andere af van hoe de varkensmarkt zich gaat ontwikkelen. En of het om een verkoopbare locatie gaat of niet. De verkoop van varkensbedrijven ligt zo goed als stil.
Ook signalen dat stalaanpassingen in Brabant toch pas in 2028 hoeven te zijn uitgevoerd, brengt ondernemers aan het twijfelen.

Fiscale afrekening

Met name het afrekenen met de overheid vraagt zorgvuldig rekenwerk. De crux zit 'm in de fiscale afrekening. Wil een ondernemer doorontwikkelen op een andere locatie, of gaat hij met pensioen? Moet hij nog tien tot vijftien jaar overbruggen en gaat hij in loondienst, of wordt een eigen onderneming gestart? Het eindplaatje ziet er telkens anders uit.
De fiscale afrekening bepaalt uiteindelijk hoeveel liquide middelen beschikbaar blijven. Dat verschilt per bedrijf. En het zal maatwerk blijven. “Begin op tijd en maak een berekening op basis van de reële uitgangspunten”, zegt Hol.

De datum waarop de beschikking is verstuurd is leidend in het tijdspad, niet het beslismoment van de ondernemer. In de praktijk betekent het dat ondernemers die 'ja' zeggen tegen de beschikking, acht maanden nadat ze die ontvingen leeggedraaid moeten zijn. Daarna hebben zij nog eens zes maanden de tijd om de locatie te slopen.

Slooptermijn kan voor problemen zorgen

Hol verwacht dat die slooptermijn nog weleens voor problemen kan gaan zorgen. “De sloopcapaciteit in Nederland is beperkt en door de Srv komt daar tussen december 2020 en juni 2021 grote druk op, met hoge sloopkosten als gevolg. Het oprekken van de slooptermijn zou alleen daarom al welkom zijn”, zegt Hol. “Want nu is het zo dat wie zich niet aan de spelregels van de regeling houdt, wordt gekort op de voorschotten.”
Het advies is ook om de sloop goed te documenteren. Hol: “Zeker in geval van hergebruik van spanten op dezelfde locatie als waar voorheen de stal stond. Om het idee van misbruik te voorkomen. En om te voorkomen dat Srv-gelden teruggevorderd worden.”

Sloopmelding bij deelname en vleermuizenonderzoek

Wanneer deelname gewenst is en er een sloopmelding wordt ingediend, kan het voorkomen dat een gemeente in het kader van de flora- en faunawet een vleermuizenonderzoek eist. "Dit onderzoek kan alleen in de periode van 15 mei tot 1 oktober plaatsvinden. Dit kan gevolgen hebben voor het halen van de slooptermijn. Hoe RVO met deze verplichting en het behalen van de slooptermijn tegen die tijd om zal gaan is onbekend. In ieder geval is het verstandig de sloopmelding zo spoedig mogelijk te doen, zodat een eventueel onderzoek voor 1 oktober kan plaatsvinden", zegt Hol. "DLV Advies ondersteunt graag bij deze en andere wetgeving rondom sloop."

'Stoppen heeft enorme impact'

De ervaring is dat mensen het lastig vinden om op meerdere borden tegelijk te schaken. Daarnaast is er vrees voor het onbekende. Stoppen heeft waarschijnlijk sociaal en emotioneel een enorme impact. “Veel ondernemers worden straks verrast door de snelheid waarin de beëindiging zich voltrekt. Tijd wordt de grootste vijand van eenieder”, besluit Hol.

Dit artikel is deels gebaseerd op een interview met Marco Hol in Nieuwe Oogst op 11 april 2020.

Download stappenplan

Lees meer in ons overzichtelijke stappenplan, waarin vragen zijn opgenomen die helpen om de juiste keuzes voor de toekomst te maken. Vul hieronder uw gegevens in om het stappenplan te downloaden.

Download het stappenplan

Vul onderstaande gegevens in om het stappenplan Srv te downloaden. Direct na verzending ontvangt u het stappenplan via de mail.

* verplichte velden

Koelen met zonkracht
Wie heeft het Sterkste Erf? Genomineerden voor de verkiezing 2024 zijn bekend
Open dag Akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd 13 juli a.s.
Paul Bens stopt als directeur DLV Advies: ‘Zo’n groot concept had ik niet verwacht’
Monomestvergisting met groen gas: lucratief of een brug te ver
Vijf jaar onzekerheid: PAS-Melders nog steeds in de knel
'In vijf jaar tijd wordt alles anders'
Strengere eisen Beter Leven keurmerk 2025: ga er constructief mee aan de slag
Zonnepanelenbezitters let op: SDE correctiebedragen 2023 vastgesteld