Emissie-arm met schone vloer

Publicatiedatum: 18-11-2019

In opdracht van het ministerie van LNV onderzocht directeur Jos de Groot, in samenwerking met Wageningse onderzoekers, welke maatregelen varkenshouders kunnen nemen om in bestaande stallen emissies van ammoniak, geur, methaan en fijnstof integraal en bij de bron te reduceren. 

Ten opzichte van de huidige stallen kunnen vloeren schoner ingericht worden, door bijvoorbeeld de vloeren en wanden te coaten en rekening te houden met een goede klimaatbeheersing en hokinrichting. Ook het gebruik van goed doorlatende roosters helpt. De onderzoekers noemen de mogelijkheid van driekantroosters, al dan niet in combinatie met een mestspleet, tegen de achterwand van het hok.

Maatregelen combineren

Het meeste effect verwacht De Groot van een combinatie van maatregelen die emissies bij de bron aanpakken. "Het is mogelijk mest volledig te verwijderen via mestpannen, mestgoten of mestschuiven, in combinatie met schone vloeren en een specifieke stofreductiemaatregel", zegt De Groot.

Een ander goed voorbeeld is volgens De Groot het naar de mestput terugpompen van de beluchte dunne fractie (gescheiden mest) in combinatie met schone vloeren en een stofreductiemaatregel. Deze fractie geeft geen ammoniak- en geuremissies meer, waardoor ook de emissies van verse mest afnemen.

Ook het koelen van mest is een effectieve, emissiebeperkende maatregel. De Groot: "Koelen van het mestoppervlak tot 15 ºC gebeurt nu al, maar het het verder verlagen van die temperatuur is iets wat we moeten nastreven, en dan voor alle mest. Om dat duurzaam te maken, moet de onttrokken warmte kunnen worden benut."

Betere luchtkwaliteit op dierniveau

Brongerichte maatregelen die de emissie van ammoniak, geur en fijnstof reduceren, leiden niet alleen tot een betere luchtkwaliteit in de omgeving van de stal, maar ook tot een betere luchtkwaliteit op dierniveau. In bestaande stallen met luchtwassers kan dit ook worden bereikt door de minimumventilatie (sterk) te verhogen.

De fijnstofconcentratie kan op dierniveau bijna alleen teruggebracht worden via specifieke maatregelen, zoals een olienippel of een ionisatiesysteem. Voermaatregelen – het afstemmen van het eiwitgehalte op de behoefte van het individuele varken – kunnen aanvullende reducties geven, met name in de emissie van ammoniak en geur.

Wilt u meer informatie over brongerichte maatregelen? Neem dan contact op met Jos de Groot of Eric Pijnappels.

Dit artikel is verschenen in Nieuwe Oogst.

Koelen met zonkracht
Wie heeft het Sterkste Erf? Genomineerden voor de verkiezing 2024 zijn bekend
Open dag Akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd 13 juli a.s.
Paul Bens stopt als directeur DLV Advies: ‘Zo’n groot concept had ik niet verwacht’
Monomestvergisting met groen gas: lucratief of een brug te ver
Vijf jaar onzekerheid: PAS-Melders nog steeds in de knel
'In vijf jaar tijd wordt alles anders'
Strengere eisen Beter Leven keurmerk 2025: ga er constructief mee aan de slag
Zonnepanelenbezitters let op: SDE correctiebedragen 2023 vastgesteld