Gratis advies via Sabe-regeling

Publicatiedatum: 29-10-2020

Vanaf 30 november kunnen veehouders en akkerbouwers aanspraak maken op gratis advies ter waarde van € 1500 via de Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie, oftewel Sabe. Dit kan zowel een-op-een advies als advies in studiegroepverband zijn.

De toekenning gaat op volgorde van inschrijving. Dus wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Na aanmelding is de voucher een jaar geldig. Onderwerpen waar ondernemers gratis advies over kunnen krijgen vanuit de regeling zijn o.a. precisielandbouw, bedrijfsovername, en het emissiearm maken van de stallen.

Precisielandbouw

DLV Advies werkt in meerdere projecten aan precisielandbouw, waaronder precisiebemesting met behulp van scanners en drones. De kennis uit deze projecten is beschikbaar voor ondernemers om toe te passen op het eigen bedrijf. Ook het maken van een landbouwkundig optimaal bemestingsplan behoort tot de mogelijkheden. 

Stikstofemissie en hergebruik nutriënten

Binnen dit thema is onder andere advies mogelijk over de mogelijkheden om stallen emissiearm te maken.

Bedrijfsovername en persoonlijke ontwikkeling

Ondernemers die van plan zijn een bedrijf over te nemen, over te dragen of te beëindigen kunnen gebruik maken van de voucher. Deze kan onder andere ingezet worden om een overnameplan te maken, een financiële analyse om de haalbaarheid van de overname te onderzoeken, of andere specifieke vragen te bespreken met een adviseur. De ontwikkeling van vaardigheden van de ondernemer of medewerkers die verband houden met persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van het bedrijf vallen ook onder de voucherregeling.

Gewassen, grondstoffen en reststromen

Naast deze onderwerpen kunnen ook vraagstukken op het gebied van:

  • teeltsystemen en gewasbescherming,
  • circulair gebruik van gewassen,
  • grondstoffen en nieuwe plantaardige eiwitbronnen,
  • efficiënt gebruik van reststromen,
  • het opzetten van een samenwerking met andere boeren, 
  • of het opzetten van een neventak

bekostigd worden vanuit de Sabe-regeling.  

Aanmelden voor Sabe-advies

Adviseurs van DLV Advies zijn gecertificeerd om ondernemers hierbij te ondersteunen. Het aanmelden voor de regeling gaat via het e-loket van RVO. Dit verzorgen wij graag voor u. Wilt u meer informatie, neem contact op met Martje van Laatum of laat uw gegevens achter. Dan bellen wij u terug.  

Heeft u interesse in gratis advies ter waarde van € 1500,- via de Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie, oftewel Sabe. Vul onderstaand uw gegevens in en een van onze adviseurs neemt contact met u op om af te stemmen hoe we de voucher zo goed mogelijk kunnen benutten.
* verplichte velden

Sterkste Erf verkiezing 2024
Meest gestelde vragen vestigingssteun
Rendement zonnepanelen verbeteren; een gestructureerde aanpak helpt
Accu het antwoord op de uitdagingen van de energietransitie, verdienmodel echter onzeker
Uitnodiging: ondernemen met biologische zuivel
Transitieperiode cruciaal voor melkkoeien
Monovergisting aantrekkelijker voor kleinere veehouder
Kijk veel bekeken webinar monomestvergisting terug
Antwoord op vragen tijdens webinar vestigingssteun