Nieuwsarchief

Hogere melkprijs leden Milk Trading Company

Publicatiedatum: 17-01-2020

In 2019 is een hogere melkprijs behaald voor leden van de Milk Trading Company (MTC), die zij kunnen bijschrijven bovenop het ontvangen melkgeld. Tijdens de ledenbijeenkomst op 14 januari zijn de gunstige resultaten van het afgelopen jaar gepresenteerd. Een groot deel van de leden was aanwezig.

Niek Groot Wassink, bestuurslid van de MTC, lichtte de resultaten van het afgelopen jaar toe: “De leden hebben in 2019 voor de af te dekken liters melk een netto resultaat van 1,68 euro per 100 liter melk gerealiseerd. Dit kunnen zij bijschrijven bovenop het ontvangen melkgeld van hun melkfabriek. Het aantal leden en het volume van de af te dekken liters melk is ten opzichte van begin 2019 verdubbeld.” Op 31 december 2019 telde de MTC 79 Nederlandse leden.

Leden tevreden over melkprijs

Tijdens de ledenbijeenkomst werd ook vooruit gekeken naar het komende jaar. De melkprijs is grotendeels afgedekt voor een prijs waarover de leden tevreden zijn. Raf Beyers, bestuurslid van de MTC, presenteerde de mogelijke invloeden van de mondiale economie en politiek op de melkprijs. De MTC gaat 2020 wederom positief tegemoet.

Meer informatie?

In het najaar van 2020 worden er informatiebijeenkomsten georganiseerd over de MTC. Wilt u in het najaar meer informatie ontvangen over deze bijeenkomsten? Meld u dan alvast aan via onderstaand formulier.


   

  * verplichte velden

  Volgende stap in legaliseren PAS-meldingen
  Waterverdunde drijfmest: minder ammoniakemissie, betere stikstofbenutting
  Blog: Wie zijn de varkenshouders in de toekomst?
  Mulchen tegen onkruid en uitdrogen
  Verruiming slooptermijn Srv
  Jaarrond biologische uien uit Flevoland
  Adviezen bij deelname saneringsregeling
  Voorbeelden emissiebeperkende maatregelen
  Subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland