Nieuwe spelregels voor ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied

Publicatiedatum: 21-05-2021

Verschillende Twentse gemeenten hebben aangegeven dat het huidige beleid voor onder andere de sloop en herontwikkeling van leegstaande agrarische gebouwen niet meer aansluiten bij de huidige wensen en ontwikkelingen. Om die reden staat de provincie Overijssel, met toepassing van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO) ruimte toe voor nieuwe functies en (grootschalige) ontwikkelingen in het buitengebied.

Omdat er bij de gemeenten in Zuidwest-Twente behoefte is om het beleid op deze onderwerpen waar mogelijk te harmoniseren, is de ontwerp-beleidsnotitie ‘Regionale spelregels voor ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied van zuidwest Twente’ opgesteld.

Verbreding en vereenvoudiging

De beleidsnotitie is gericht op een aantal van de KGO-onderwerpen. Deze regionale spelregels kunnen door de deelnemende gemeenten worden toegepast bij de initiatieven die aansluiten op de volgende ontwikkelingen:

  • Rood voor Rood (RvR);
  • Vrijkomende agrarische bebouwing (VAB)
  • Nieuwe landgoederen;
  • Uitbreiding van agrarische of niet-agrarische bedrijven.

Het beleid dat in de ontwerp-beleidsnotitie wordt beschreven moet een verbreding en vereenvoudiging zijn van het huidige beleid. Vooruitlopend op de Omgevingswet kunnen de deelnemende gemeenten initiatiefnemers beter faciliteren. Zo worden er, mits er wordt voldaan aan de voorwaarden van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving, meer mogelijkheden geboden. In de toekomst zal er tegemoet gekomen worden in het uitwisselen van sloopmeters in de deelnemende gemeenten en is het mogelijk om meerdere woningen te bouwen bij de sloop van grote hoeveelheden landschapsontsierende bebouwing. Ook wordt het vergroten van huidige woningen en bijgebouwen toegestaan.   

Sloopvouchersysteem

Om de uitwisseling van sloopmeters te faciliteren wordt het sloopvouchersysteem, zoals de gemeente Hof van Twente al hanteert, in de overige gemeenten toegepast. Zo worden erfeigenaren die hun landschapsontsierende bebouwing willen slopen eerder gevonden en hebben initiatiefnemers die willen ontwikkelen snel een beeld van het aanbod in de deelnemende gemeenten.

Gezamenlijke uitwerking

De ontwerp-beleidsnota is een gezamenlijke uitwerking van een aantal gemeenten in Zuidwest-Twente (Haaksbergen, Almelo, Wierden, Rijssen-Holten, Enschede, Borne, Hengelo, Twenterand en Hof van Twente). Bij een aantal van deze gemeente ligt de ontwerp-beleidsnotitie reeds ter inzage. Bij andere gemeenten gebeurt dit de komende periode. Tijdens de periode dat het ontwerpbeleid ter inzage ligt kunnen zienswijzen ingediend worden. De periode waarin het ontwerpbeleid ter inzage ligt verschilt per gemeente. Kijk hiervoor op de website van uw gemeente.


 

Video: Arjan en Margriet Hendriks: van strategische verhuizing tot staloptimalisatie
Let op: diverse aanpassingen in GLB 2024
Breng effect stijgende rentetarieven tijdig in kaart
Drijfmest wordt steeds meer uit elkaar getrokken
Kruidenrijk grasland met een lange adem
Terugverdientijd accu afhankelijk van meerdere factoren
Anticiperen op NVWA-naleefmeting bij varkenshouderijen
Budget varkenshouders in stoppersregeling Lbv ontoereikend
Water, voeding en staloptimalisatie: sleutel tot hoge melkproductie

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt DLV Advies gebruik van cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in ons Privacybeleid