Nieuwsarchief

Project Bodem als Spons van start

Publicatiedatum: 30-11-2016

In Overijssel start DLV Advies het project ‘De bodem als spons’. De veehouders die hieraan deelnemen willen het organische stofgehalte in de bodem laten toenemen. 

Meer organische stof, minder uitspoeling

Wanneer er meer organische stof in de bodem komt wordt het waterbufferend vermogen verhoogd, de afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen verkleind en het gaat mineralenuitspoeling tegen. 

De deelnemende veehouders gaan een aantal maatregelen toepassen om het organische stofgehalte te verhogen.

Kunstmest uit drijfmest

Het maken van kunstmest uit drijfmest op het bedrijf, waarbij organische stof met lage mineralengehalten overblijft. Hierdoor kan er meer organische stof in het gebied blijven en hoeft er met de afvoer van het overschot aan mineralen minder organische stof te worden afgezet en geëxporteerd.  

Hergebruik van bermmaaisel

Hergebruik van slootveegsel of bermmaaisel als bodemverbeteraar levert veel voordelen op. Het is tegen lagere kosten een extra bron van organische stof voor schrale zandgronden.

Fermenteren van organische reststromen

Door het fermenteren van organische reststromen (evt. bokashi) kan de bemestende waarde geoptimaliseerd worden. Daarmee is het een waardevolle organische stof.

Gebruik van Groen Fosfaat 

Het gebruik van organische (kunst)mestsoorten zoals de GroenFosfaatkorrel die in het SBIR-project van DLV Advies wordt ontwikkeld. Hierdoor wordt met het brengen van kunstmestvervangers ook organische stof op het bedrijf geïmporteerd. 

Koolstofkringloop in beeld

De deelnemende bedrijven monitoren de koolstofkringloop (koolstof is een afgeleide van organische stof) met een ontwikkelde toevoeging op de kringloopwijzer waar DLV Advies mee werkt. Hiermee wordt concreet gemaakt waar nog koolstof verloren gaat en waar nog verbeteringen mogelijk zijn. Met behulp van de maatregelen wordt vervolgens het organische stofgehalte in de bodem verhoogd. 

Meer informatie?

Wilt u advies over hoe u het organische stofgehalte op uw land kunt verhogen of wilt u meer informatie over dit project? Neem dan contact op met Harm Wientjes, h.wientjes@dlvadvies.nl / 06 - 20 39 82 71. 

Het project ‘De bodem als spons’ is een project dat mede mogelijk wordt gemaakt door provincie Overijssel en ELFPO.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland 

 

VOLGENDE STAP IN LEGALISEREN PAS MELDINGEN
Waterverdunde drijfmest: minder ammoniakemissie, betere stikstofbenutting
Blog: Wie zijn de varkenshouders in de toekomst?
Mulchen tegen onkruid en uitdrogen
Verruiming slooptermijn Srv
Jaarrond biologische uien uit Flevoland
Adviezen bij deelname saneringsregeling
Voorbeelden emissiebeperkende maatregelen
Subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt DLV Advies gebruik van cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in ons Privacybeleid