Sector en ketenpartijen aan zet bij doelsturing emissiereductie

Publicatiedatum: 29-03-2023

‘Melkveehouderij moet een grotere (in)directe bijdrage leveren aan ontwikkelen hoogwaardige mestverwerking’. ‘Grondgebondenheid of totale verwerking is nodig voor een duurzame sector’. ‘Overheid is niet aan zet om doelsturing emissiereductie houdbaar te maken, maar de sector en ketenpartijen’. Een greep uit de stellingen die ter sprake kwamen tijdens het rondetafelgesprek over mestbewerking en -benutting.

Ter afsluiting van het project ‘Winnen zonder Verliezen’ organiseerden DLV Advies en FrieslandCampina op 22 maart jl. een symposium over mestbewerking en -benutting. Het symposium was een combinatie van een rondetafelgesprek en een live webinar. Tafelheer Harm Wientjes, Projectaccountmanager bij DLV Advies, leidde het gesprek. Tafelgasten en deskundigen waren Nico Verdoes, (projectleider-onderzoeker Wageningen Livestock Research), Sanne Griffioen (director Sustainable Farming bij FrieslandCampina), Eric Stiphout (vicevoorzitter POV) en Gé Backus (directeur Connecting Agri & Food).

Fysieke gesprekken en online interactie

Dat deze manier van interactie en kennisdeling met alle betrokken partijen werkt, bleek wel uit de vele vragen die online door de webinardeelnemers werden gesteld en de discussie die hiermee op gang kwam tussen de tafelgasten. Want hoe verhoudt mestbewerking zich tot beweiden en grondgebondenheid? Is een monomestvergister in staat om bepaalde dierziektes te filteren of af te breken, zodat de mest dierziektevrij blijft? Vanaf hoeveel ton mest is een rendabel groen gas project te realiseren?

Webinar terugkijken

U krijgt antwoord op deze vragen en hoe hierop te anticiperen door de webinar te volgen.

Webinar terugkijken
 

Monomestvergisting

Bij mestbewerking en -benutting is er met name veel aandacht voor monomestvergisting, waarbij groen gas gewonnen kan worden uit mest. Het is een manier om emissie te reduceren, maar ook om een nieuw verdienmodel op te zetten. Heeft u vragen over mestverwaarding, overweegt u te investeren in monomestvergisting of wilt u weten of dit voor u interessant is? Laat uw gegevens achter voor een terugbelverzoek of neem contact op met een van onze specialisten op het gebied van mestverwaarding.

* verplichte velden

Open dag Akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd 13 juli a.s.
Paul Bens stopt als directeur DLV Advies: ‘Zo’n groot concept had ik niet verwacht’
Monomestvergisting met groen gas: lucratief of een brug te ver
Vijf jaar onzekerheid: PAS-Melders nog steeds in de knel
'In vijf jaar tijd wordt alles anders'
Strengere eisen Beter Leven keurmerk 2025: ga er constructief mee aan de slag
Zonnepanelenbezitters let op: SDE correctiebedragen 2023 vastgesteld
Sterke daling stikstofbodemoverschot in 2023
De heropbouw van Takii