Nieuwsarchief

Subsidies POP3 aangekondigd

Publicatiedatum: 30-09-2015

Tijdens de programmaperiode 2014-2020 ligt de uitvoering van het 3de Plattelands Ontwikkel Programma (POP3) bij de provincies. Dit betekent dat de invulling van de maatregelen per provincie anders kunnen zijn.

Tijdens de programmaperiode 2014-2020 ligt de uitvoering van het 3de Plattelands Ontwikkel Programma (POP3) bij de provincies. Dit betekent dat de invulling van de maatregelen per provincie anders kunnen zijn.

Algemene maatregelen POP3:

•           Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties;

•           Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen;

•           Fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers;

•           Investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven;

•           Niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen PAS niet-productieve investeringen water;

•           Samenwerking voor innovaties;

•           Samenwerking in het kader van het Europees Partnerschap voor innovatie.

Omdat de invullingen van de maatregelen per provincie anders kunnen zijn wordt hieronder ter verheldering de situatie in Noord-Brabant geschetst.

De provincie Noord-Brabant heeft een drietal subsidieregelingen aangekondigd in november. Het gaat hier om de Brabantse invulling van Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties.

Brabant vult deze in met ‘Kennisoverdracht bodem & water op landbouwbedrijven’. Voor het informeren van groepen landbouwer over innovaties die leiden tot minder grondstoffengebruik of zelfs het sluiten van nutriëntenkringlopen. Daarnaast wordt invulling gegeven aan de maatregel ‘Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen’. Voor investeringen in innovatieve systemen voor precisiebemesting waarbij innovaties op het landbouwbedrijf voor precisiebemesting gesubsidieerd worden.En de regeling ‘Samenwerking voor innovaties’ voor het praktijkrijp maken van innovaties gericht op duurzame productiesystemen, verdienmodellen en producten of diensten met toegevoegde waarden.

Heeft u plannen om te investeren in grond, gebouwen, machines en installaties of inhuur van (duurzaamheids)advies? Meld u dan nu aan. DLV neemt dan contact met u op zodra de subsidieregeling in uw provincie bekend is.

Neem voor meer informatie contact op met Anne-Marie van Hattem

Energieverbruik niet altijd goed in beeld
Hittestress ligt op de loer
Stokbonen met mais
Andere vormen van financiering bieden kansen
Uitbreiden in fosfaatrechten of samenwerken?
Ruimte voor Ruimte voor stoppende Brabantse varkenshouders
Subsidie innovatie veestallen
Stalaanpassingen vereist bij nieuwe stikstofmaatregelen
Strokenteelt Zeeland voor hogere opbrengst

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt DLV Advies gebruik van cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in ons Privacybeleid