Nieuwsarchief

Uitbreiden in fosfaatrechten of samenwerken?

Publicatiedatum: 22-05-2020

Op basis van de fosfaatrechtenhandel in 2018 en 2019 was de verwachting van experts dat de vraag naar fosfaatrechten in 2020 zou stijgen. Inmiddels is bekend dat het coronavirus ook op de fosfaatrechtenhandel een flinke invloed heeft.

Jan Dortmans, adviseur Financieel Management bij DLV Advies, vertelt: “In deze onzekere tijd zijn er boeren die investeringen nog even uitstellen. Boeren die willen groeien staan hierdoor noodgedwongen stil. Een samenwerking met een andere ondernemer kan uitkomst bieden om toch te kunnen groeien.”

Vooruitkijken

Jan: “Om de keuze tussen fosfaat aankopen, wachten met investeren of een samenwerking met een andere boer aangaan te kunnen maken, moet je vooruitkijken. Dit is nu aan de orde van de dag, omdat het van belang is om te weten of je de kostprijsstijging na aankoop van fosfaat kunt dragen. Bereken hoe de komende 3 tot 5 jaar er financieel uit gaan zien, zo kun je een gedegen keuze maken voor de meest passende optie. Uiteraard kan dan ook blijken dat niet uitbreiden voor nu de beste optie is. Dit blijft maatwerk.”

Samenwerking melkveehouder en jongveeopfokker

“Een samenwerking biedt kansen”, stelt Jan. “Vaak wordt niet gedacht aan de mogelijkheid om een samenwerking met een andere agrariër aan te gaan, terwijl het wel uitkomst kan bieden. Een voorwaarde hierbij is dat het een win-winsituatie moet zijn. Een recent voorbeeld is een samenwerkingsvorm die ik heb opgesteld tussen een melkveehouder en een jongveeopfokker. Na een financiële onderbouwing in het kader van de bedrijfsvisie van beide bedrijven bleek samenwerken zeker een optie te zijn. Belangrijk in de samenwerking is open communicatie.”

De melkveehouder besteedt nu de jongveeopfok uit en kan hierdoor met hetzelfde aantal fosfaatrechten meer melkvee houden. De opfokker ontvangt een vergoeding voor zijn arbeid, de fosfaatrechten en het gebouw. Ook zijn afspraken gemaakt over de eerste snede van het gras; deze wordt geruild met een herfstsnede. Jan: “Dit is een gunstige werkwijze voor beide partijen.”

Samenwerkingsvormen overdracht fosfaatrechten

De meest voorkomende vorm van samenwerking, gebaseerd op het overnemen van fosfaatrechten, is leasen met een koopoptie en het aangaan van een commanditaire vennootschap (CV). In een CV is het in gebruik nemen van gebouwen, arbeid en/of gronden ook mogelijk. Deze vormen van samenwerking zijn vaak fiscaal aantrekkelijker dan directe verkoop van fosfaatrechten. Lees meer over samenwerkingsvormen in ons eerder gepubliceerde artikel.

Neem voor meer informatie contact op met Jan Dortmans of Tom Baak.

Volgende stap in legaliseren PAS-meldingen
Waterverdunde drijfmest: minder ammoniakemissie, betere stikstofbenutting
Blog: Wie zijn de varkenshouders in de toekomst?
Mulchen tegen onkruid en uitdrogen
Verruiming slooptermijn Srv
Jaarrond biologische uien uit Flevoland
Adviezen bij deelname saneringsregeling
Voorbeelden emissiebeperkende maatregelen
Subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt DLV Advies gebruik van cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in ons Privacybeleid