Onderdak aan seizoensarbeiders op je erf

Publicatiedatum: 30 november 2018

Veel fruitteelt- en akkerbouwbouwbedrijven zijn voor uitvoering van de werkzaamheden aangewezen op Midden- en Oost-Europese seizoensarbeiders. Vooral tijdens de oogst verblijven veel buitenlandse werknemers op of in de buurt van het bedrijf van hun tijdelijke werkgever.

Ondernemers worstelen vaak met een huisvestingsprobleem, want uitzendbureaus kunnen niet voorzien in de huisvesting van deze tijdelijke werknemers. Het is wel makkelijk om aan tijdelijke hulp te komen in periodes met hoge werkdruk, maar er moet wel een oplossing komen voor de huisvesting. Als je besluit om zelf huisvesting aan te gaan bieden op je eigen terrein, is het zaak om met verschillende factoren rekening te houden.

Bestemmingsplan

In het bestemmingsplan is vastgelegd wat er gebouwd mag worden en welk gebruik van grond en gebouwen is toegestaan. Zo staat erin wat de maximale omvang van de eventuele uitbreiding of herbouw mag zijn, hoeveel mensen je mag huisvesten, wat de minimale leefruimte moet zijn en op welke manier dit gerealiseerd kan worden. Vrijwel altijd is voor het realiseren van huisvesting een aanvraag nodig, zoals een omgevingsvergunning. “Per situatie kunnen we bekijken of en op welke manier er een vergunning kan worden verleend”, zegt Anne van Rossum, adviseur bouw in de open fruitteelt. “Ook de vorm van de huisvesting die is toegestaan, kan enorm verschillen. Sommige gemeenten willen mensen het liefst huisvesten in units die na de benodigde periode worden weggehaald, in andere gevallen kan herbouw of nieuwbouw een oplossing zijn.”

Voordelen

Huisvesting op eigen erf heeft voor de gemeente ook voordelen. Van Rossum: “Een groot voordeel van het zelf huisvesten van werknemers, is dat je als werkgever toezicht kan houden op de woonruimtes. Als je ze elders huisvest op jouw verantwoordelijkheid kun je de mensen en de ruimtes niet in de gaten houden. Om overlast te beperken is dit een belangrijke eis van de gemeente, dus we nemen dit waar mogelijk graag mee in de argumentatie naar de gemeente toe.”
Bovendien is er ook een financieel voordeel. “De kosten van de huisvesting mag je als ondernemer aftrekken van het salaris van de werknemers. Uiteraard kan dat alleen als je volledig aan alle eisen voldoet, daar zorgen wij voor.”

Arbeidsbehoefte

Aan de hand van de situatie moet je kunnen verantwoorden of de grootte van het bedrijf aansluit bij de arbeidsbehoefte die je hebt. Soms is dat lastig, geeft Van Rossum aan. “Vaak wordt in het bestemmingsplan geen rekening gehouden met de bedrijfsgrootte. Voor grote bedrijven is dan eenzelfde maximumgrootte vastgelegd dan voor veel kleinere bedrijven. In die gevallen moet worden onderhandeld over een vorm van huisvesting die wél passend is.”

Duur van de huisvesting

Als er al iets over bouw voor tijdelijke arbeidskrachten geregeld is in het bestemmingsplan, dan kan dit nog wel complex zijn om te realiseren. De gewenste duur van de huisvesting kan wel invloed hebben op de procedure. “Zo is huisvesting voor tijdelijke arbeid, alleen tijdens de oogst, vaak wat gemakkelijker te realiseren dan huisvesting voor langere tijd, bijvoorbeeld voor jaarrond sorteren. Wij kunnen de vergunningverlening en aanbesteding zodanig verzorgen dat het beste resultaat wordt behaald tegen relatief lage kosten”, legt Van Rossum uit.

Brandveiligheid

Veel draait om veiligheid bij het huisvesten van werknemers op je eigen bedrijf. De eisen zijn veel strenger dan bij bedrijfsgebouwen, omdat het om logies gaat. Zo is brandveiligheid belangrijk. ”Vaak moet er een brandmeldinstallatie komen waarbij meestal een verplichte doormelding is opgenomen. “We hebben al voor een heel aantal ondernemers geregeld dat hij bij een melding met een telefoonkiezer als eerste gewaarschuwd wordt. Hij voorkomt dan het doorgeven van een loos alarm en kan veel sneller starten met evacueren en blussen dan de brandweer omdat hij veel sneller ter plaatse is. Vooral met eerstgenoemde is de brandweer heel blij.”

Comfort

Bij realisatie van de bouw is het nodig maatregelen te nemen tegen geluidsoverdracht, zoals voldoende geluidswerende tussenwanden. Wooncomfort wordt ook steeds belangrijker om langdurig te beschikken over werknemers, dus maak de vertrekken zo aangenaam mogelijk

Geïnteresseerd in het huisvesten van seizoensarbeiders? Eisen en randvoorwaarden kunnen sterk verschillend zijn, dus neem contact op voor de mogelijkheden in uw situatie.

Vijf jaar onzekerheid: PAS-Melders nog steeds in de knel

Het is inmiddels vijf jaar geleden dat de PAS-melders in de illegaliteit terechtkwamen na de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019. Sindsdien...

Lees verder

De heropbouw van Takii

Drie jaar geleden werd Takii, een bekend zaadveredelingsbedrijf, getroffen door een verwoestende brand die het pand volledig in de as legde. In de nasleep...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden