Onduidelijkheid bij stoppers over mest

Publicatiedatum: 25 november 2019

Op 1 januari 2020 treedt de stoppersregeling varkenshouderij in werking. Vanaf die dag mogen zich in de stallen van de deelnemers geen varkens meer bevinden. Dit betekent dat deze weken de laatste ronde varkens de betreffende stallen verlaten. Bij varkenshouders die deelnemen aan de stoppersregeling, en derhalve op 1 januari 2020 hun stallen Ieeg moeten hebben, heerst onduidelijkheid over het al dan niet ook leeg moeten hebben van de mestput.

"Door de vloer af te dekken wordt voldaan aan de eisen van een emissiearme huisvesting en hoeft de ondernemer de mest niet af te voeren", stelt Erwin van Kessel van DLV Advies de varkenshouders gerust. Volgens Van Kessel is er sprake van een grijs gebied wat betreft het leeg hebben van de mestput onder de varkensstal. Van Kessel: “Het is verplicht om de inrichting per 1 januari 2020 te laten voldoen aan de eisen van het Besluit emissie-arme huisvesting. Dus vanaf 1 januari mogen er, bij deelnemers aan de stoppersregeling, geen dieren meer in de stal(len) bevinden die niet aan het Besluit emissiearme huisvesting voldoen." 

Mestkelder afdekken met zeil

Er moet worden voorkomen dat er emissies uit de (voormalige) dierenverblijven ontsnappen, bijvoorbeeld door de putten leeg en schoon te hebben. Maar je kunt emissies ook voorkomen door de mestkelders af te dekken, bijvoorbeeld met een zeil. Dan wordt het volgens de wetgeving een mestkelder, en is het geen dierenverblijf meer. Wellicht is het ook voldoende om de ventilatoren en deuren af te dichten en zo de emissie in zijn geheel te voorkomen.”

Meld aanpassingen vier weken vooraf

Het activiteitenbesluit verplicht de varkenshouders om aanpassingen minimaal vier weken voor de wijzigingen te melden aan het bevoegde gezag. De Noord- Limburgse gemeenten bijvoorbeeld hanteren dezelfde aanpak bij de mestvoorraad als bij de stoppersregeling. Na een verzoek tot uitstel verlenen de Limburgse gemeenten uitstel tot uiterlijk 1 mei 2020. Een gemeentewoordvoerder kon nog niet aangeven of de gemeenten het afdekken van de mestput als maatregel accepteren.

Dit interview met Erwin van Kessel verscheen in regioblad Stal & Akker van uitgeverij Agrio.

Vijf jaar onzekerheid: PAS-Melders nog steeds in de knel

Het is inmiddels vijf jaar geleden dat de PAS-melders in de illegaliteit terechtkwamen na de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019. Sindsdien...

Lees verder

De heropbouw van Takii

Drie jaar geleden werd Takii, een bekend zaadveredelingsbedrijf, getroffen door een verwoestende brand die het pand volledig in de as legde. In de nasleep...

Lees verder

Meer nieuws

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden