Op zoek naar het best passende varkensvleesconcept

Publicatiedatum: 11 juni 2021

Typerend voor de huidige manier van conceptproductie is dat varkenshouders pas kunnen aansluiten als er ruimte is in de markt. Dat is de belangrijkste garantie dat vraag en aanbod in balans blijven en er gelijkmatiger prijzen volgen. Gerben Schrijver, adviseur bij DLV Advies, begeleidt ondernemers die willen overschakelen op conceptproductie van vlees bij de conceptkeuze. Hij merkt dat de overstap nogal wat consequenties kan hebben. “Vaak zijn concessies nodig aan de bedrijfsvoering, zoals de oppervlaktenorm of verplicht samenwerken met een andere voerleverancier, dierenarts of afnemer van de varkens.”

Qua type bedrijf ziet Gerben dat concepten voor gezinsbedrijven meestal financieel aantrekkelijker zijn dan voor grote bedrijven. Dat heeft te maken met de efficiëntie in productie die grote bedrijven hebben, het verwachte economisch resultaat, maar ook de wendbaarheid bij conceptproductie.

Verplichtingen en eisen

“Wanneer het concept een aanpassing doet, moet je die als bedrijf volgen. Je bent immers deelnemer in een concept met verplichtingen over en weer. Voor grote bedrijven is dat vaak lastiger.” Ook stellen een aantal concepten eisen aan de maximale omvang van het bedrijf.

Tabel keuze van concept 

 bron Boerderij

Financiële doorrekening

Een aspect dat bedrijven voor zichzelf moeten doorrekenen zijn de financiële gevolgen. Peter van Balkom, ketenspecialist bij Connecting Agri & Food, dochteronderneming van DLV Advies, benadrukt dat varkenshouders zich niet blind moeten staren op de absolute hoogte van de opbrengstprijs. “Het is ook belangrijk dat een ondernemer zich thuis voelt bij een varkensvleesconcept en de visie deelt die erachter ligt.”

Economische situatie bepalend voor animo deelname

Peter noemt het opvallend dat de animo voor deelname aan een varkensvleesconcept vaak samenloopt met de economische situatie in de sector. “Een goede calculatie is daarom belangrijk voor een objectieve afweging.” In die calculatie staan onder andere consequenties voor het aantal dieren in totaal en in de hokken, wat aanpassingen aan huisvesting kosten, wat de gevolgen zijn voor de arbeidsinvulling en de nieuwe kostprijs. Daar tegenover staat de uitwerking van de nieuwe prijssystematiek en bijbehorende toeslagen. In het algemeen leiden concepten tot iets vlakkere uitbetalingen waarbij de hoogste pieken en diepste dalen uit de vrije markt worden voorkomen. Ook een aspect als leveringszekerheid kan meespelen, zoals vorig jaar bleek tijdens de corona-problemen op de slachterijen.

In samenwerking met Peter van Balkom heeft Boerderij (Rene Stevens) een samenvatting gemaakt van belangrijke aspecten die bepalend zijn bij de keuze voor een type concept (pdf), bron Boerderij. De consequenties voor de ondernemer zoals die in de tabel staan, is een onderlinge vergelijking en beoordeling tussen de typen concepten, dus niet ten opzichte van reguliere productie.

Flexibiliteit inbouwen

De eisen van de diverse concepten zijn op dit moment redelijk goed met elkaar te vergelijken. Lastiger is om in te schatten hoe dit op de langere termijn evolueert en of er dus toekomstige extra investeringen nodig zijn. Gerben adviseert om altijd een alternatief voor ogen te houden, zodat het wegvallen van een concept niet de doodsteek van het bedrijf betekent. “Het concept kan omvallen, maar het kan ook zijn dat iemand zich er niet thuis voelt. Het is altijd goed om een plan B achter de hand te hebben, zodat gemaakte kosten worden terugverdiend.”

Dit is een samenvatting van het artikel dat verscheen in Boerderij nr 37 van 8 juni 2021. Het hele artikel is ook terug te lezen op de website van Boerderij.

'In vijf jaar tijd wordt alles anders'

"Deze maand heb ik een aantal leuke bijeenkomsten gehad rondom het wijzigen van mijn rol in het bedrijf. Bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd...

Lees verder

Strengere eisen Beter Leven keurmerk 2025: ga er constructief mee aan de slag

Per 1 januari 2025 worden de eisen voor het Beter Leven keurmerk in de varkenshouderij aanzienlijk aangescherpt. Voor deelnemers is het belangrijk om nu...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden