Open dagen weidegang 21 en 29 mei 2019

Publicatiedatum: 30 april 2019

De belangstelling voor weidegang neemt toe, constateert adviseur rundvee Ton Derks van DLV Advies en weidecoach bij Stichting Weidegang. Hij heeft in de afgelopen jaren al meer dan veertig nieuwe weiders opgestart en begeleid in studiegroepen, zowel robotmelkers als melkstalmelkers. Om de ervaringen van nieuwe weiders, die recent gestart zijn, te delen worden er in mei op meerdere locaties open dagen georganiseerd. DLV Advies organiseert twee open dagen, elk op een bedrijf dat twee jaar geleden is gestart met beweiden. Het ene bedrijf combineert weidegang met de melkrobot, de ander is opnieuw gestart na 13 jaar niet geweid te hebben.

Robert van den Bosch: “We hebben meer dan 10.000 liter melk per koe”

Melkveehouder Robert van den Bosch uit Wintelre wil niet anders meer. Omdat het zo goed beviel met de droge koeien, is hij in 2017 ook gestart met het weiden van de melkkoeien. De resultaten zijn boven verwachting, zelfs met de hete zomer van 2018. "We zitten over de 10.000 liter. We hebben weinig last van de hitte gehad. Op warme dagen melkte ik extra vroeg en liepen de eerste koeien om kwart over zes buiten. In de loop van de middag kwamen ze weer binnen. Ik heb wel ventilatoren in de stal gehangen." De melkveehouder hoefde niet extra bij te voeren, maar was wel druk met beregenen. "De wei moet natuurlijk wel groen blijven, dor gras vreten de koeien niet. Dat is gelukt, de grasopname was in 2018 beduidend beter dan het voorgaande jaar."

Daan Vermeulen: “Het gaat super met 2 melkrobots”

Daan Vermeulen en Jos Hol uit Kapel-Avezaath combineren de weidegang met 2 melkrobots. “Het is goed te doen, op het moment weiden we 125 koeien en 70 stuks jongvee. De melkkoeien lopen nu alweer 4 weken buiten. Het jongvee loopt dag en nacht in de wei ”, zegt Vermeulen. Met hulp van de FarmWalkgroep van Stichting Weidegang en weidecoach Ton Derks zijn ze twee jaar geleden gestart. “Vooral in de beginfase was deze hulp welkom. We werken met afwisselend twee blokken van elk vijf percelen. De koeien gaan elke dag naar een ander perceel van hetzelfde blok voor 4 weken. Dat blok wordt daarna stilgelegd, bemest en gemaaid, zodat het gras kan herstellen.” Alleen bij regen is het wel eens lastig. “Dan gaan de koeien massaal naar binnen en moeten ze op een kluitje gaan wachten.”

Wilt u ook starten met weiden? Kom dan kijken hoe melkveehouders Vermeulen en Van den Bosch dit hebben aangepakt.

Open dag 21 mei 2019

Daan Vermeulen en Jos Hol zijn twee jaar geleden gestart met weiden van de melkkoeien in combinatie met de melkrobot. Op dinsdag 21 mei kunt u komen kijken hoe dit er in de praktijk uit ziet.

Locatie: Kapel-Avezaath, Moleneind 18, 4013 NE
Tijd: van 13.00 tot 16.00 uur
Aantal koeien: 135 (125 koeien weiden) en 70 jongvee.
Ha grasland: totaal 60 ha, waarvan aan de stal 15 ha en 10 ha snijmaïs.
Beweidingssysteem: roterend standweiden.

Open dag 29 mei 2019

Robert van den Bosch is twee jaren geleden, na 13 jaar niet geweid te hebben, gestart met weiden met de melkkoeien in combinatie met de melkstal. Op woensdag 29 mei kunt u komen kijken hoe dit er in de praktijk uit ziet.

Locatie: Wintelre, Oirschotsedijk 22, 5513NR
Tijd: van 13.00 tot 16.00 uur
Aantal koeien: 90 en 50 jongvee.  
Ha grasland: totaal 31 ha, waarvan aan de stal 25 en 6,5 ha snijmaïs.
Beweidingssysteem: roterend standweiden.
Melken met melkstal 2x10 zij-aan-zij.

Aanmelden open dagen

In verband met de catering willen we graag weten of u aanwezig bent op een van deze twee open dagen. U kunt u daarom aanmelden via onderstaand formulier, voor een van deze twee dagen. Stichting Weidegang organiseert ook andere open dagen op andere locaties, die kunt u vinden op de website van Stichting Weidegang.

Kunt u niet naar de open dagen komen maar wilt u wel hulp bij het opstarten en optimalisatie van het weiden? Dan kunt u contact opnemen met één van onze onderstaande weidecoaches.

Regio Zuid: Ton Derks
Regio Oost: Sjoerd Roelofs
Regio Noord: Ap van der Bas

Sterke daling stikstofbodemoverschot in 2023

“Het stikstofoverschot op de bodembalans dient als richtlijn in het streven naar lagere nitraatconcentraties in het grondwater en betere benutting...

Lees verder

Subsidie behoud grasland gaat op 15 juli open

Voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie is er de komende jaren de subsidie behoud grasland beschikbaar. Deze subsidie is bedoeld om het aantrekkelijk...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden