POP3-regelingen kringlooplandbouw Utrecht

Publicatiedatum: 11 juli 2017

In provincie Utrecht staan twee subsidies open voor kringlooplandbouw, namelijk 'Subsidie voor kennisoverdracht voor kringlooplandbouw' en 'Subsidie voor innovatie voor kringlooplandbouw'. Beide subsidies zijn gericht op het bevorderen van een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop. Met als doel het verminderen van emissie van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlaktewater.

Subsidie voor kennisoverdracht kringlooplandbouw in Utrecht

Ben je een grondgebonden akkerbouwer of veehouder en wil je in studiegroepverband dieper ingaan op het bevorderen van een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop? Vanuit Provincie Utrecht is er t/m 11 augustus 2017 de openstelling ‘POP3 kennisoverdracht kringlooplandbouw 2017’. Binnen het project is er ruimte voor persoonlijke begeleiding, trainingen, workshops en demonstraties. 

Voorwaarden subsidie kennisoverdracht

Het is mogelijk om 80% subsidie aan te vragen als de activiteit gericht is op het bevorderen van een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop. Met als doel het verminderen van emissie van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlaktewater. De subsidie moet minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 te bedragen. 

Voor informatie over deze subsidie neemt u contact op met projectaccountmanager Saskia Veldman.

Subsidie voor innovatie kringlooplandbouw in Utrecht

Tot 11 augustus 2017 stelt provincie Utrecht ook de ‘POP3-regeling Samenwerking bij Innovatie’. Partijen die zich gezamenlijk inzetten voor duurzame innovaties in de kringlooplandbouw kunnen hiervoor subsidie aanvragen. 

Voorwaarden subsidie innovatie 

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. De focus van de openstelling ligt op het bevorderen van een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop. Met als doel een vermindering van de emissie van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht, grond- en oppervlaktewater. 

De aanvraag moet betrekking hebben op:

  • Het oprichten van een projectmatig samenwerkingsverband met minimaal 6 deelnemers;
  • Minimaal 1 deelnemer van het samenwerkingsverband is een landbouwer;
  • Het gezamenlijk uitvoeren van een innovatieproject;
  • Het project heeft betrekking op kringloop landbouw.

De aanvragen worden beoordeeld middels de tender systematiek, hierbij worden de aanvragen op kwaliteit beoordeeld. Er wordt getoetst aan de volgende selectiecriteria:

  • Effectiviteit;
  • Kosteneffectiviteit; 
  • Mate van innovatie; 
  • Haalbaarheid.

De openstelling sluit op 11 augustus. Het subsidieplafond is € 620.000. Subsidiabele kosten binnen een project kunnen zijn: kosten voor de samenwerking, verspreiding van resultaten, aanschaf nieuwe machines, adviseurs, haalbaarheidsstudies, operationele kosten en personeelskosten of eigen arbeid. Per kostensoort worden andere subsidiepercentages gehanteerd, hierbij wordt ook onderscheid gemaakt tussen de soort onderneming die de kosten maakt. De subsidiepercentages lopen uiteen van 40 tot 70%.

Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met Tom Ploeger, projectaccountmanager bij DLV Advies.

Start mestseizoen: dit zijn de uitrijregels

Het mestseizoen staat voor de deur. Mits de weersomstandigheden het toelaten, start over enkele weken het uitrijseizoen voor drijfmest. Vanaf 16 februari...

Lees verder

Realtime Vervoersbewijs Dierlijke Mest (rVDM) vervangt papieren mestbon

Op 1 januari 2023 is het realtime Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (rVDM) ingevoerd voor het melden van het vervoer van dierlijke mest. Het papieren...

Lees verder

Meer nieuws

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt DLV Advies gebruik van cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in ons Privacybeleid