Praktische kennisdeling melkveehouders Friesland

Publicatiedatum: 25 oktober 2019

De eerste Friese melkveehouders leveren deze week hun KringloopWijzer-cijfers over 2017 en 2018 aan voor de startbijeenkomst van het project ‘Foarûtbuorkje; Mear mei minder’. Drie jaar lang krijgen  de deelnemers individuele coaching in combinatie met praktische kennisoverdracht in studiegroepen en tijdens demonstraties. Omdat er individuele plannen worden ontworpen en er op onderwerp wordt gewerkt, kan de samenstelling van de studiegroepen wisselen gedurende het traject.

Praktische kennisdeling o.b.v. KringloopWijzer-cijfers

Tijdens de startbijeenkomst maken de deelnemers, samen met de coach, op basis van de KringloopWijzer-cijfers een eerste selectie van thema’s die voor hun bedrijfsvoering het meest interessant zijn. Vanuit de individuele bedrijfsplannen en thema’s werkt deze groep (samen met nog op te starten studiegroepen) de komende drie jaar aan praktische kennisdeling.
Dat wil zeggen dat de deelnemers

  • individuele coaching krijgen
  • gecombineerd met demonstaties en studiegroepen in wisselende samenstelling,
  • op thema’s en onderwerpen die ze zelf aandragen in hun bedrijfsplan.

 Doel van het project is veehouders via kennisdeling te stimuleren andere werkprocessen, technieken en denkwijzen door te voeren die een meerwaarde voor het eigen bedrijf bieden.

Bedrijfsbegeleiding door Van Hall Larenstein en DLV Advies

DLV Advies en Van Hall Larenstein geven de deelnemers bedrijfsbegeleiding bij onderwerpen als bemesting, bodem, (voeder)teelt, voeding en precisielandbouw en KringloopWijzer. Aan de basis ligt het bedrijfsplan met verbeterpunten, of een ontwikkelingsvoorkeur, dat de veehouder samen met zijn persoonlijke coach heeft opgemaakt. Elk bedrijfsplan heeft een structuur die meer of minder gerelateerd is aan onderwerpen als bemesting, bodem, (voeder)teelt, voeding en precisielandbouw en KringloopWijzer, maar hierdoor worden de coaching en kennisdeling niet beperkt. De coach deelt de kennis die uit een studiegroep voortkomt met een volgende groep waardoor een sneeuwbaleffect wordt bereikt. Waar nodig worden externe deskundigen ingeschakeld. Voor de begeleiding wordt een jaarlijks bedrag van € 250 gevraagd.

Nieuwsgierig of het iets voor jou is?

Wil je weten of deelname aan het project een meerwaarde biedt voor jouw bedrijf? Neem contact op met Ids van der Ploeg of Michiel Meindertsma.

Meer informatie

Het project ‘Foarûtbuorkje; Mear mei minder’ wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Fryslân en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (POP3). 
 

 

Meer boeren kiezen voor monomestvergisting

De interesse van boeren in monomestvergisting groeit snel. Dit constateren de specialisten van DLV Advies, die dit jaar aanzienlijk meer subsidieaanvragen...

Lees verder

Uitnodiging: ondernemen met biologische zuivel

Melkveehouders staan voor belangrijke keuzes in een tijd van verandering. Hoe navigeer je door wet- en regelgeving gericht op natuur en milieu, terwijl...

Lees verder

Meer nieuwsGerelateerde innovaties

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden