Reductie ammoniak- en methaanemissies haalbaar in de praktijk?

Publicatiedatum: 08 oktober 2021

In 2030 dienen in de melkveehouderij de ammoniak- en methaanemissies fors gereduceerd te zijn. Om hier aan bij te dragen werkt het project Netwerk Praktijkbedrijven, een initiatief van LTO Noord en Wageningen University & Research, de komende vier jaar aan haalbare en betaalbare maatregelen die op beide doelen effect hebben.

Door de medewerking van onderzoeks- en demonstratiebedrijven, is Netwerk Praktijkbedrijven klaar om haar eerste ervaringen en resultaten door te vertalen naar de praktijkbedrijven.
Inmiddels zijn er 19 begeleiders, waaronder drie adviseurs van DLV Advies, aangesteld om de 76 praktijkbedrijven te ondersteunen in dit traject.

Oproep aan melkveehouders   

De oproep aan melkveehouders, ruim een jaar geleden, bleek succesvol. Meer dan 100 melkveebedrijven, die mee willen werken aan een integrale aanpak naar een toekomstbestendige melkveehouderij mét behoud van economisch perspectief, sloten zich aan.

Van onderzoek tot realisatie

Het traject start bij de 10 onderzoeksbedrijven die nieuwe maatregelen boven water halen via onderzoek en dataverzameling. In navolging daarvan vindt er een finetuning plaats door 30 melkveebedrijven. Deze benoemde demonstratiebedrijven voeren de getoetste maatregelen uit in de praktijk. De melkveehouders verschillen qua bedrijfstype van klein, groot, extensief, intensief, gangbaar of biologisch en van grondsoorten. Aansluitend gaan 76 ambassadeursbedrijven aan de slag met de gefinetunede maatregelen. Vanuit de praktijk brengen zij in beeld of deze nieuwe maatregelen ook daadwerkelijk bijdragen aan de reductie van ammoniak- en methaanemissies. Wat bepaalt de mate van succes en waar liggen nog verbeterpunten? De uitkomsten worden weer doorgegeven aan de onderzoeksbedrijven en gebruikt voor een vervolgonderzoek.

Schakel tussen praktijk en onderzoek

Om de 76 ambassadeursbedrijven te ondersteunen bij het in praktijk brengen van de nieuwe maatregelen zijn er begeleiders aangesteld. “We maken inzichtelijk waar het bedrijf momenteel staat en welke stappen er genomen dienen te worden”, licht Adriaan Dubbelman, adviseur bij DLV Advies, toe. Adriaan is een van de 19 aangestelde begeleiders. “Er is inmiddels al door onderzoek veel kennis over de aanpak van ammoniak- en methaanemissies. Maar hoe vertalen we die kennis naar concrete praktijkgerichte oplossingen? Samen met de boer streven we ernaar dit helder te krijgen. Dit inzicht geven we dan weer terug aan het onderzoek. Zo probeer je als begeleider een schakel te zijn tussen de veehouders en de onderzoeksbedrijven. Zowel onderzoeker als melkveehouder leren zo van elkaar en maken op deze wijze maatregelen praktijkrijp die nodig zijn voor de transitie waarin deze sector zich bevindt”, aldus Adriaan.

Voorbeelden in de praktijk

“Voor nu zijn er al mooie stappen die we kunnen nemen om methaanreductie te realiseren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verbeteren van de voerefficiëntie, het werken aan de levensduur van de veestapel, minder jongvee en een lagere afkalfleeftijd bij vaarzen. Maar ook het verhogen van de melkproductie zorgt voor minder methaanuitstoot als er met minder koeien dezelfde hoeveelheid melk geproduceerd wordt. De KringLoopWijzer zal worden gebruikt als 0 meting en eveneens worden ingezet om na 4 jaar de reductie aan te kunnen tonen. Waarschijnlijk zal dit worden ondersteund met tools vanuit het project Netwerk Praktijkbedrijven.” Op de vraag of alle maatregelen voor ieder soort melkveebedrijf toepasbaar zijn, zegt Adriaan het volgende: “De ene maatregel zal interessanter zijn voor intensieve bedrijven, de andere is juist weer beter toe te passen op extensieve bedrijven. Daarom blijft het altijd maatwerk en bekijken we per bedrijf wat haalbaar is of niet. En dat is iets wat we zullen gaan leren uit de praktijk.”

Naast Adriaan zijn Michiel Meindertsma en Edith Finke, beide adviseur Mest & Mineralen bij DLV Advies, ook aangesteld als begeleider in het project Netwerk Praktijkbedrijven. Is uw interesse gewekt? Neem contact op met een van onze adviseurs of bekijk de website van Netwerk Praktijkbedrijven.

Netwerk Praktijkbedrijven
 

Snelle goedkeuring voor Renure als kunstmestvervanger noodzakelijk

Recente ontwikkelingen binnen de Europese Commissie brengen mogelijk een doorbraak voor de agrarische sector: het gebruik van bewerkte dierlijke mest als...

Lees verder

Praktische tips bij invullen Gecombineerde Opgave

Vorig jaar hebben we gezien dat de uitdagingen rondom de Gecombineerde Opgave aanzienlijk zijn toegenomen. De implementatie van het nieuwe Gemeenschappelijk...

Lees verder

Meer nieuws

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt DLV Advies gebruik van cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in ons Privacybeleid