Regelbare drainage en watervoorziening bij grondruil

Publicatiedatum: 20 februari 2023

Droge zomers, een probleem waar iedereen tegenaan loopt. Zeker op plekken waar zoet(grond)water schaarser wordt en op plekken waar zoetwater niet vanzelfsprekend is. Binnen het driejarig project ‘Naar een toekomstbestendige landbouw in Zeeland’ werken onder andere Delphy en DLV Advies met boeren aan een samenwerkingsmodel tussen akkerbouwers en veehouders van natuurinclusieve landbouw. Tijdens de zesde bijeenkomst in januari j.l. werd de nadruk gelegd op peilgestuurde drainage en watervoorziening. Want hoe ga je om met ruilen van grond als de watervoorziening niet hetzelfde is?

Gastheren op deze bijeenkomst waren veehouder Vos en akkerbouwer Uitdewilligen in Biervliet. Zij verkeren in de unieke situatie dat hun bedrijven in dezelfde polder liggen, de kavels aan elkaar grenzen en ze al intensief aan landruil doen.

Oplossingen voor kwalitatief en voldoende water

Op verschillende locaties in de provincie worden nieuwe systemen en methodes in de praktijk gebracht en vervolgens getoetst. Het accent ligt in dit project met name op strokenteelt in diverse breedtes. Onder begeleiding van adviseur Hans Moggré (Delphy), stond deze bijeenkomst in het teken van het belang van kwalitatief en voldoende (zoet) water. Delphy-teeltadviseur Pierre Cammaert deelde zijn kennis over peilgestuurde drainage en watervoorziening in de praktijk. Hierin is hij met name ingegaan op de manier van aanleg van een systeem en waar je vooral rekening mee dient te houden. “Je moet allereerst goed kijken naar de ligging van de percelen”, start Pierre zijn presentatie. “Wanneer er veel hoogteverschil binnen het perceel zit, is het moeilijk om voor het gehele perceel de ideale grondwaterstand en drooglegging te creëren. Echter kan dit deels opgevangen worden door verschillende peilvakken aan te leggen.”

Zand in de ondergrond

Doordat er in de polder voornamelijk zand in de ondergrond ligt, wordt het water in de peilvak vastgehouden. Gevolg is dat het water kan wegzijgen naar een ander peilvak met een lager peil. “Je zou er dan voor kunnen kiezen om ondergrond te verplaatsen van het hogere deel naar de lagere delen”, vervolgt de teeltadviseur. “Op die manier beperk je de hoogteverschillen van het perceel. Het kilveren van de bovengrond zou voor te veel verschraling zorgen, aangezien de bouwvoor soms maar 30 cm is.”  

Afwatering op orde

Goede infiltratie en watervasthoudend vermogen verhogen volgens Pierre de kansen op opbrengst bij droogte. Als telers dus kiezen voor een hoger peil, bijvoorbeeld met regelbare drainage, is het essentieel de afwatering ook goed op orde te hebben. “Infiltratie van water in de peilgestuurde drainage vanuit de bron kost te veel water. Zeker als een groot deel van de huiskavel gedaan moet worden. Het ophouden van het peil in het voorjaar is dan een goede optie,” aldus de Delphy-adviseur. Het effect is maar beperkt, maar daar staat tegenover dat het niet veel aanpassing vraagt.

Meer informatie

Binnen het project ‘Op weg naar een toekomstbestendige landbouw in Zeeland’ bezoeken  Arnoud Bink, Adviseur Mest & Mineralen bij DLV Advies en Hans Moggré, Adviseur Akkerbouw Delphy, samen Zeeuwse melkveehouders en akkerbouwers om hen voor te bereiden op de voorgenomen samenwerking. Het gaat om een driejarig project met financiële ondersteuning van de provincie Zeeland en het Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO): Europa investeert in zijn platteland.

Wilt u meer weten over samenwerking akkerbouw-veehouderij, neem dan contact op met Arnoud Bink of bekijk het dossier samenwerking veehouderij-akkerbouw.

 

Uitnodiging: ondernemen met biologische zuivel

Melkveehouders staan voor belangrijke keuzes in een tijd van verandering. Hoe navigeer je door wet- en regelgeving gericht op natuur en milieu, terwijl...

Lees verder

Transitieperiode cruciaal voor melkkoeien

Een vlotte overgang naar een nieuwe lactatie is van vitaal belang voor melkkoeien. De transitieperiode, die begint ongeveer 45 dagen voor de verwachte...

Lees verder

Meer nieuwsGerelateerde innovaties

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden