Regeling opkoop veehouderijen nabij Natura 2000-gebieden

Publicatiedatum: 05 november 2020

De regeling 'provinciale aankoop veehouderijbedrijven nabij natuurgebieden' is 4 november ingegaan. Daarmee kunnen provincies veehouderijbedrijven in de buurt van Natura 2000-gebieden opkopen. Het doel is de stikstofuitstoot te verminderen nabij stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.

Met de regeling aankoop veehouderijen kunnen de provincies in totaal 350 miljoen uitgeven, waarvan 95 miljoen in de eerste openstelling van 4 november 2020 tot 1 november 2021. Provincies krijgen een bedrag van de overheid om de zogenoemde piekbelasters nabij stikstofgevoelige natuurgebieden op te kopen. Dit zal in de provincie met name ingezet worden ter ondersteuning van de gebiedsgerichte aanpak.

Wie komt in aanmerking voor de regeling opkoop veehouderijen?

Bedrijven gelegen in de buurt van Natura 2000-gebieden die van plan zijn (vrijwillig) te stoppen, kunnen deelnemen aan de subsidieregeling. Zowel melk- als vleesveehouders, pluimveehouders (inclusief kalkoenen), varkenshouders en geitenhouders kunnen deelnemen aan de regeling gerichte opkoop veehouderijen. “De voorwaarde is wel dat ze binnen een straal van 10 km vanaf een stikstofgevoelig natuurgebied liggen én dat het betreffende bedrijf een depositie van minimaal 2 mol stikstof per hectare per jaar heeft veroorzaakt in het afgelopen jaar. Als het om veehouderijen met productierechten gaat, dus bij melkveehouders en varkenshouders, moet het benodigde productierecht voor 80% in eigendom zijn geweest van het bedrijf”, zegt Erwin van Kessel, teammanager bij DLV Advies. “Bij deelname conformeert de ondernemer zich overigens wel aan de voorwaarde dat ondernemer niet elders een veehouderijvestiging begint of overneemt. Al is van een beroepsverbod geen sprake, stelde LNV op 6 november: veehouders mogen eventuele andere locaties gewoon doorzetten.” 

Gebiedsgerichte aanpak

De regeling is opgezet om provincies financiële ondersteuning te bieden in de uitvoer van de gebiedsgerichte aanpak. De provincies kunnen in deze gebiedsgerichte aanpak mogelijk nog extra eisen stellen met aanvullende beleidsregels, zoals ook het geval is bij intern en extern salderen.

Aanmelden

Deelname is vrijwillig, dus provincies zullen geen bedrijven actief gaan benaderen. "Een loket om zich aan te melden ligt meer voor de hand. Op basis van een toets kijkt men of er aan de voorwaarden wordt voldaan en zal er verdere actie komen tot het opstellen van contracten en overeenkomsten,” aldus Erwin.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over deze subsidieregeling of de toets laten uitvoeren om te kijken of u voldoet aan de voorwaarden? Met een toets krijgt u ook een inschatting van de vergoedingen. Neem dan contact op met één van onze specialisten om te bekijken wat DLV Advies in uw situatie kan betekenen.

 

Hoe krijg je meer daglicht in bestaande varkensstal?

De eisen van het Beter Leven-keurmerk worden vanaf 1 januari 2025 aangescherpt, waaronder die voor daglicht. Bij nieuwbouw kun je hiermee rekening houden....

Lees verder

Belang van vroegtijdige quickscan flora en fauna bij Lbv-aanvragen

Nu de positieve beschikkingen voor ondernemers, die zich hebben aangemeld voor de Lbv-plus regeling, zijn ontvangen, worden gesprekken met de gemeente...

Lees verder

Meer nieuws

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden