Rendement in leegstaande gebouwen

Publicatiedatum: 20 april 2018

Als bedrijfsgebouwen leeg komen te staan wordt al snel gesproken over verpaupering en verval.
Maar er zijn voldoende mogelijkheden om leegkomende agrarische gebouwen op een andere, al dan niet agrarische, manier opnieuw te gelde te maken. 

Nieuwe functie voor de gebouwen

Agrarische gebouwen zijn vaak voor vele doeleinden geschikt te maken. Van een andere diersoort bijvoorbeeld de veel gekozen paardenstalling, of helemaal iets nieuws zoals insecten tot opslag, verhuur of caravanstalling. Echter, zonder de juiste vergunning is het niet-agrarische gebruik van  een agrarisch gebouw illegaal. Een herbestemmingsprocedure is noodzakelijk bij een ander gebruik van uw gebouwen. 

Slopen met ruimte voor ruimte

Naast rendement uit een nieuwe functie van bestaande gebouwen kan er ook rendement behaald worden door sloop. De woningmarkt trekt weer aan. Gebruik maken van de rood voor rood regeling wordt daardoor in veel gebieden weer interessant. De mogelijkheden verschillen van situatie tot situatie. DLV Advies kan u informeren over de mogelijkheden en kansen op uw locatie. 

Risico’s van leegstand 

Het langdurig leeg laten van gebouwen brengt risico’s met zich mee, zeker wanneer ze asbest bevatten. Ook zijn ze een ideale leefomgeving voor beschermde diersoorten zoals uilen en vleermuizen. Wanneer deze of andere beschermde soorten in uw gebouw leven kan het vanuit de Wet natuurbescherming verplicht worden nader onderzoek te doen. Het kan zelfs worden verboden de gebouwen te verbouwen of slopen als er geen maatregelen worden genomen.

Weet waar uw kansen liggen 

Voor alle opties geldt dat er veel factoren een rol spelen. Uw eigen wensen, financiële situatie, fiscale gevolgen, subsidiemogelijkheden, mogelijkheden van het gebouw etc. Adviseurs van DLV Advies helpen u graag bij het maken het verkennen van de mogelijkheden voor uw gebouwen en het uitvoeren van de benodigde stappen om tot de gewenste situatie te komen.     

Vijf jaar onzekerheid: PAS-Melders nog steeds in de knel

Het is inmiddels vijf jaar geleden dat de PAS-melders in de illegaliteit terechtkwamen na de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019. Sindsdien...

Lees verder

De heropbouw van Takii

Drie jaar geleden werd Takii, een bekend zaadveredelingsbedrijf, getroffen door een verwoestende brand die het pand volledig in de as legde. In de nasleep...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden