Route naar gezonde veehouderij

Publicatiedatum: 07 oktober 2015

Welk effect hebben de recente ontwikkelingen op wetgeving en markt voor de ontwikkeling van de veehouderij? Recentelijk heeft de melkveehouderij afscheid genomen van het melkquotum. Diverse nieuwe regelingen rondom fosfaat zijn hiervoor in de plaats gekomen. 

De varkenshouderij bevindt zich op het laagste vermogens- en liquiditeitsniveau sinds mensenheugenis.  DLV Advies werkt met regelmaat diverse scenario’s uit om meer inzicht te geven in lokale of regionale ontwikkelingen van de veehouderij. 

Margebehoud door innovatie

Voor zowel de intensieve veehouderij als de grondgebonden melkveehouderij worden de marges kleiner. De oplossing kan gezocht worden in schaalvergroting of extra inzet op behoud van marge door de kostprijs te verlagen of door de opbrengstprijs te verhogen. Het behoud van marge kan alleen door productie- of productinnovatie. Dit leidt tot hogere fosfaatefficiëntie, maar ook tot een toename van de intensiteit van fosfaatproductie per hectare. De verwachting is dat varkens- en rundveebedrijven zullen groeien en dat de teruggang van het aantal koeien in de wei zal doorzetten en alleen gekeerd kan worden als de weidemelktoeslag door de verwerkende industrie wordt verhoogd. De adviseurs van DLV Advies hebben nauw contact met ondernemers en hebben daardoor veel kennis van het ondernemersklimaat waarin zij zich bevinden. De veehouderij staat onder druk, maar er liggen wel veel kansen voor vernieuwing en innovatie.

Win-winsituatie voor economie en ecologie

De meeste initiatieven bij veehouders richten zich de laatste jaren op het innoveren en vernieuwen van het productieproces. Om de marge te behouden moet het proces efficiënter, sneller, schoner, gezonder (voor mens en dier) en vooral goedkoper. Technieken en informatiesystemen faciliteren de veehouders hierbij. Bedrijven worden te groot en complex om zonder ondersteuning te runnen. Als partner van de ondernemer ligt hier de uitdaging om in te spelen op de introductie van de juiste technieken en informatiesystemen waar ook u belang bij heeft. Een voorbeeld is de SBIR-regeling van RVO die stuurt op technologische innovaties die ammoniak reduceren én minimaal één secundaire ecologische doelstelling bevat. 
Door een win-winsituatie te creëren voor economie en ecologie zal er een gezonde veehouderijsector blijven bestaan. Belangrijk is om deze focus te houden bij het sturen op inhoud van wetgeving, diensten en stimuleringsregelingen en voorafgaand aan de introductie een goede prognose te hebben van het effect ervan.  

Neem voor meer informatie contact op met: Harm Wientjes

 

Geen ranking noodzakelijk bij LBV regeling

Vorige maand kondigde RVO al aan dat het budget voor de Landelijke Beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) en Lbv-plus is verhoogd met bijna...

Lees verder

Regeling GLB-bedrijfsplanvoucher t.w.v. € 7.500 opent op 5 juni

Heeft u investeringsplannen? Of staat bedrijfsovername op de planning en heeft u een bedrijfsplan nodig? Vanaf 5 juni opent de subsidie GLB-...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden