Saneringsregeling uitgesteld

Publicatiedatum: 18 juli 2019

De openstelling van de  Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) is uitgesteld. De regeling zou 15 augustus opengesteld worden, maar minister Schouten heeft dit uitgesteld tot het najaar. 

Staatssteungoedkeuring vertraagd

Schouten heeft de conceptregeling voorgelegd aan de Europese Commissie voor een staatssteuntoets. De reden van uitstel is dat de staatssteungoedkeuring nog niet binnen is. Als er akkoord is vanuit de Europese Commissie wordt de saneringsregeling definitief gemaakt. 

Openstelling van zes weken

De definitieve regeling wordt in de Staatscourant gepubliceerd. Dan worden ook de begin en einddatum van de openstelling bekend. De verwachting is nu dat de regeling dit najaar opengesteld wordt voor een periode van zes weken. Varkenshouders kunnen zich dan aanmelden via RVO. De publicatie van de definitieve regeling zal enige tijd daarvoor zijn. 

Subsidie voor bedrijfsbeëindiging

In de Srv staat dat varkensbedrijven met een geuroverlast op woningen binnen een straal van 1 kilometer in de concentratiegebieden Zuid en Oost kunnen deelnemen. De subsidie bestaat uit een vergoeding voor de stallen en een vergoeding voor de varkensrechten. De prijs voor de varkensrechten wordt bepaald en bekendgemaakt vlak voor openstelling van de regeling. De vergoeding voor stallen bedraagt 65% van de gecorrigeerde vervangingswaarde van de stallen en is afhankelijk van het jaar van ingebruikname van de stal. DLV Advies heeft een gratis rekentool beschikbaar om snel inzicht te krijgen in wat de gebouwen opleveren bij deelname aan deze regeling.

Naar de rekentool saneringsregeling 

Tijdig beginnen met voorbereiding

Door het uitstellen van de openstelling is er meer tijd om de aanvragen voor te bereiden. Het advies is om tijdig te beginnen. “Bewijslast verzamelen kost tijd. Zo moet bijvoorbeeld bewezen worden in welke maand de stallen in gebruik zijn genomen,” aldus Marco Hol, adviseur intensief bij DLV Advies. Ook de voorbereiding van de bestemmingswijziging van de locatie en het verkennen van mogelijkheden in flankerend beleid vragen tijd. 

Hoe krijg je meer daglicht in bestaande varkensstal?

De eisen van het Beter Leven-keurmerk worden vanaf 1 januari 2025 aangescherpt, waaronder die voor daglicht. Bij nieuwbouw kun je hiermee rekening houden....

Lees verder

Belang van vroegtijdige quickscan flora en fauna bij Lbv-aanvragen

Nu de positieve beschikkingen voor ondernemers, die zich hebben aangemeld voor de Lbv-plus regeling, zijn ontvangen, worden gesprekken met de gemeente...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden