Satellietbeelden voorspellen opbrengst

Publicatiedatum: 28 juli 2016

In het project ‘gras en maïs in beeld’ is onder andere Harm Wientjes van DLV Advies een dienst aan het ontwikkelen die de opbrengst van gras en maïs kan voorspellen met behulp van satellietbeelden. DLV Advies, eLeaf en NEO bundelen hun krachten en kennis om landbouwers te ondersteunen in hun dagelijks management bij de teelt van gras en maïs met als uiteindelijke doel meer rendement uit de investeringen in de productie van gewassen. NEO en eLeaf zijn de dataleveranciers en hebben de kennis over algoritmes en satelliet data. De satellietbeelden brengen gegevens in beeld van onder andere gewasopbrengsten, vegetatiestress, neerslag en wind. In combinatie met deze gegevens kan DLV Advies adviezen geven over teeltinterventies waardoor meer rendement kan worden verkregen uit investeringen in de productie van gewassen.

Nederlandse markt is zeer geschikt

Het project zit momenteel in de eerste fase en na de afronding hiervan moet duidelijk zijn welke stappen ondernomen moeten worden om een geïntegreerde dienst te ontwikkelen. Deze dienst heeft de potentie om in Nederland bij 62% (dat staat gelijk aan 1,24 miljoen hectare) van de totale landbouwgrond de opbrengst tot 20% te verhogen. Volgens Harm Wientjes en zijn collega’s is de innovatie zeer geschikt voor de Nederlandse markt vanwege de hoge grondprijzen en de daarmee samenhangende eis dat de opbrengsten gemaximaliseerd moeten worden. Dit leidt tot duurzame teeltsystemen in gras en maïs waarbij rekening wordt gehouden met opbrengstpotentieel van het perceel en de optimale benutting van mineralen. De bodemkwaliteit wordt op peil gehouden of gebracht en er wordt een weerbaar gewas geteeld. Op deze manier wordt de opbrengst geoptimaliseerd, mineralen efficiënte gemaximaliseerd en de inzet van gewasbeschermingsmiddelen verminderd omdat er in beeld kan worden gebracht waar er tekorten of juist overschotten zijn.

Uiteindelijk wereldwijd inzetbaar

Als duidelijk is welke stappen ondernomen moeten worden om de verschillende kaarten te integreren zodat het de juiste resultaten geeft, is fase 1 succesvol afgerond. Vervolgens kan het zo worden ontwikkeld dat het uiteindelijk wereldwijd inzetbaar is. Uiteindelijk zal de dienst naast het optimaliseren van de opbrengst ook nuttig zijn voor het verschaffen van informatie voor overheden, ketenpartners boerenbedrijven, verzekeraars, handelsbedrijven, termijnspeculanten, etc. Zo is het namelijk mogelijk om bijvoorbeeld voor de FAO (wereldvoedselorganisatie) te monitoren hoe de wereldvoedselvoorraad zich ontwikkelt. Dit kan resulteren in minder fluctuaties in prijzen van goederen. 

Wil u meer weten over dit project? Neem dan contact op met Harm Wientjes via h.wientjes@dlvadvies.nl of 06 20 39 82 71

Sterkste Erf verkiezing 2024

Vorig jaar is de familie Ten Kate uitgeroepen tot winnaar van de Sterkste Erf verkiezing. Zij runnen in het Drentse Veeningen een gemengd bedrijf met melkkoeien,...

Lees verder

Brandpreventie hoeft geen handenvol geld te kosten, het begint bij bewustwording

Als het gaat om brandveiligheid, ligt de veehouderij onder een vergrootglas. Boerderijbranden kunnen in korte tijd voor enorme financiële en emotionele...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden