Schoner boeren voor schoner water

Publicatiedatum: 23 augustus 2018

Het verminderen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunstmest in waterwingebieden op zandgronden moet zorgen voor een schoner oppervlaktewater. Door de infiltratie van bestrijdingsmiddelen te verminderen en het gebruik van humuszuren, wordt er een succesvolle teelt van gras en maïs op zandgrond verwacht. 

De komende twee jaar voert DLV Advies, in opdracht van Vitens, dit project ‘Schoner boeren voor schoner water’ uit in de Achterhoek om schonere landbouw te realiseren waarbij zuiniger wordt omgegaan met mineralen. De Achterhoek is gekozen omdat dit een belangrijk waterwingebied is van Vitens. Binnen het project wordt gekeken hoe door middel van het koppelen van humuszuren (een restproduct gewonnen uit drinkwater) aan bemesting en gewasbescherming zuiniger  omgegaan kan worden met mineralen en werkzame bestanddelen. Met de deelnemers wordt bekeken wanneer je het in kunt zetten en hoe je dit moet doen. 

Humuszuren effect op werking bestrijdingsmiddelen

Sytze Waltje van DLV Advies is de projectleider en Sjoerd Roelofs zorgt samen met Toon van Kessel van Vruchtbare Kringloop Achterhoek (VKA) voor de uitvoer. In het eerste jaar worden er twee demo’s aangelegd bij twee loonwerkers in de Achterhoek. De demo’s betreffen beide maispercelen. Zij passen een aflopende hoeveelheid bestrijdingsmiddelen toe en een oplopende hoeveelheid humuszuren. Humuszuren zijn biostimulanten, producten dus met een positieve uitwerking op bodemprocessen.
Na de toediening wordt gekeken naar het effect van de humuszuren op de werking van de  bestrijdingsmiddelen. Indien de humuszuren effect hebben op de werking van bestrijdingsmiddelen, kan er gewerkt worden met lagere doseringen. Verwacht wordt ook dat  de humuszuren een positieve uitwerking op de opname van fosfaat, Borium, Magnesium  en Kalium in maïs hebben.

Bij de maïsdemo’s wordt tevens de voederwaarde bepaald. Hier wordt gekeken naar het effect van humuszuren op de voederwaarde. Door een hogere benutting van mineralen zou ook de voederwaarde positief beïnvloed kunnen worden. Meer zetmeel en suikers dus. Bij gras wordt de eerste snede bekeken:  net als in de maïsdemo  worden er stroken aangelegd met een nulmeting en variaties aan doseringen. Het project draait twee seizoenen. Het eerste jaar alleen maïs, het tweede jaar gras en maïs.

Schonere landbouw

We gaan samen voor een schonere landbouw die zuiniger omspringt met mineralen. Door lange infiltratie van de bestrijdingsmiddelen kan ook het grondwater bereikt worden. Doel is langjarige gevolgen van toepassingen met bestrijdingsmiddelen te verminderen en daardoor niet alleen schoner oppervlaktewater maar op lange termijn ook schoner grondwater te genereren! 

Projectenteam

Sytze Waltje is onderdeel van het projectenteam van DLV Advies. Het projectenteam houdt zich bezig met kennis- en innovatieprojecten op het gebied van onder andere mest, akkerbouw, klimaat en kringlooplandbouw. In samenwerking met onze klanten, eigen specialisten, toeleverende partijen en afnemers, overheden en kennisinstellingen zetten we praktisch toepasbare projecten in die resultaat opleveren. Binnen deze projecten (bege)leiden wij het totale proces, vanaf de subsidieaanvraag tot aan het projectplan opzetten en de uitvoering daarvan, van de verantwoording tot aan de afronding.

meer over projectenteam

Meer boeren kiezen voor monomestvergisting

De interesse van boeren in monomestvergisting groeit snel. Dit constateren de specialisten van DLV Advies, die dit jaar aanzienlijk meer subsidieaanvragen...

Lees verder

Uitnodiging: ondernemen met biologische zuivel

Melkveehouders staan voor belangrijke keuzes in een tijd van verandering. Hoe navigeer je door wet- en regelgeving gericht op natuur en milieu, terwijl...

Lees verder

Meer nieuwsGerelateerde innovaties

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden