Streep door beroepsverbod opkoopregeling stikstof

Publicatiedatum: 18 december 2020

Bedrijven die meedoen aan de opkoopregeling stikstof mogen toch op een andere locatie verder boeren. Dat bleek tijdens een informatiebijeenkomst van de provincie Noord-Brabant over de opkoopregeling piekbelasters.

In de huidige regeling staat dat ondernemers geen doorstart kunnen maken op, of participeren in, een andere locatie. De regeling wordt voor de tweede openstelling aangepast om mogelijkheden te bieden om op een andere, reeds bestaande, locatie het bedrijf voort te zetten. Een ander bedrijf op de huidige locatie of de ontwikkeling van een geheel nieuwe locatie zijn niet mogelijk.

Gemiddeld 2 mol depositie voorwaarde voor deelname

Wel komen er minder veehouders in aanmerking voor de opkoopregeling voor stikstof dan eerder gedacht. Alleen bedrijven die gemiddeld minimaal 2 mol depositie hebben op Natura 2000-gebieden in een straal van 10 kilometer rondom hun bedrijf kunnen meedoen.  

“Bij de vergunning Wet natuurbescherming wordt uitgegaan van de hoogste depositie. Wanneer je op een bepaald natuurgebied 15 mol depositie hebt, moet je die gaan toetsen en word je dus gezien als een flinke belaster. Bij deze regeling gaat het echter om de gemiddelde depositie in een straal van 10 km”, vertelt Jeroen van Boxmeer, adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) bij DLV Advies. Voor sommige bedrijven pakt de rekensom dan heel anders uit. “Wanneer je bijvoorbeeld als melkveehouder binnen 250 meter van een natuurgebied en op 9 km van een ander natuurgebied zit, heb je een grote belasting op het dichtstbijzijnde natuurgebied en een veel kleinere belasting op het andere gebied. Dan kan het zijn dat je ondanks de hoge belasting op het nabije natuurgebied niet boven de drempelwaarde van gemiddeld 2 mol uitkomt.”

Kijken of je in aanmerking komt via de aankoopcalculator

De overheid heeft een aankoopcalculator ontwikkeld om te kunnen berekenen of een bedrijf in aanmerking komt voor de regeling of niet. Hoe deze toegepast moet worden, is echter nog niet geheel duidelijk. Jeroen: “Er is bijvoorbeeld nog niet duidelijk of landbouwgrond ook meegeteld moet worden in de berekening. Maar in grote lijnen is het al wel bruikbaar om te kunnen zien of een bedrijf in aanmerking komt of niet.” Bedrijven die heel dicht bij een Natura 2000-gebied liggen en geen andere natuurgebieden in een straal van 10 kilometer hebben, maken de meeste kans om boven de drempelwaarde uit te komen. Wanneer veel bedrijven zich aanmelden, hebben in sommige provincies bedrijven met grond de voorkeur. Ook proberen provincies het beschikbare geld zo effectief mogelijk te benutten, zodat per geïnvesteerde euro de daling van stikstofdepositie het grootst is. Jeroen adviseert ondernemers die willen weten of ze in aanmerking komen alvast een berekening te laten doen. “Met een snelle berekening kunnen we in de meeste gevallen direct duidelijkheid geven of het bedrijf een zogenoemde piekbelaster is of niet.”

Budget opkoopregeling verschilt per provincie

Provincies kunnen tot 4 maart 2021 nadenken of zij gebruik willen maken van de regeling. Enkele provincies hebben al een openstellingsperiode bekend gemaakt, terwijl andere nog geen besluit hebben genomen over deelname. De regeling bestaat uit 3 tranches. De eerste tranche bestaat uit 100 miljoen. De verdeling per provincie staat in de tabel hieronder.

Provincie

Budget (in miljoen euro)

Openstelling

Groningen

4.6

Reeds open

Friesland

6.5

Januari verwacht

Drenthe

15.1

Reeds open

Overijssel

5.2

Nog niet bekend

Gelderland

4.4

Januari verwacht

Utrecht

7.1

Nog niet bekend

Noord-Holland

6.4

Reeds open

Zuid-Holland

5.2

Januari verwacht

Zeeland

7.0

Nog niet bekend

Noord-Brabant

17.8

18 januari 2021

Limburg

19.9

Binnenkort verwacht

Flevoland

0.8

Reeds open

 

De 3 tranches zijn allen onderdeel van de provinciale regeling, de tweede tranche betreft een aparte landelijke regeling. Deze zal naar verwachting qua opzet vergelijkbaar zijn aan de saneringsregeling varkenshouderij. “In de huidige regeling worden bedrijven aangekocht op basis van de taxaties. Met het budget waar het nu om gaat betreft het enkele bedrijven per provincie. Bij een landelijke openstelling zullen vaste vergoedingen worden toegekend op basis van KWIN-normen”, aldus Jeroen.

Wilt u weten of u in aanmerking komt?

Wilt u weten of u boven de grenswaarde uitkomt en daarmee in aanmerking komt voor de opkoopregeling? Laat hieronder uw gegevens achter en wij nemen contact met u op.

* verplichte velden

Sterke daling stikstofbodemoverschot in 2023

“Het stikstofoverschot op de bodembalans dient als richtlijn in het streven naar lagere nitraatconcentraties in het grondwater en betere benutting...

Lees verder

Subsidie behoud grasland gaat op 15 juli open

Voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie is er de komende jaren de subsidie behoud grasland beschikbaar. Deze subsidie is bedoeld om het aantrekkelijk...

Lees verder

Meer nieuws

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden