Subsidie Pelsdierhouderij slopen en ombouwen opent deze week

Publicatiedatum: 06 juli 2021

Vanaf deze week opent de sloop- en ombouwregeling. Een subsidie waar de sector met smart op zit te wachten. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie, mocht er niet al begonnen zijn met slopen.

 

Door het uitbreken van het coronavirus ging het verbod op pelsdierhouderijen vervroegd in op 8 januari 2021. Hierop heeft de overheid de sloop- en ombouwregeling, die deze week opent, aangepast.

Belangrijke veranderingen

Het slopen en het ombouwen van stallen blijven gesubsidieerd om verrommeling van het landschap tegen te gaan en om pelsdierhouders een nieuwe kans te bieden. Naar aanleiding van het vervroegd beëindigen zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd.  

  • De ombouw of sloop dient binnen 3 jaar, in plaats van 1 jaar, te zijn afgerond.

  • De sloop- en afvoerkosten worden 100 % gesubsidieerd. In het eerdere voorstel was dat 50%.

  • Er kan subsidie worden aangevraagd voor het slopen en afvoeren van omheiningen en inventaris.

  • Er kan subsidie worden aangevraagd voor arbeidskosten die betrekking hebben op de sloopwerkzaamheden.

  • Er kan subsidie voor algemene sloopkosten, zoals de inhuur van een architect, worden aangevraagd

  • Er zijn maximale subsidiebedragen voor ieder bedrijf of iedere locatie van het bedrijf. Deze verschillen bij sloop en ombouw, of een combinatie daarvan. Eerder was er alleen een maximaal subsidiebedrag voor iedere locatie van een bedrijf.

Bij de berekening met fokteefplaatsen wordt maximaal € 38 per fokteefplaats aangehouden. Dit geldt tot en met 2.000 plaatsen. Dit bedrag neemt af met € 3 bij elke 2.000 plaatsen extra. Eerder was dit € 6.

Eerst aanvragen dan slopen

Belangrijkste voorwaarde van deze regeling is dat er pas na de subsidieaanvraag gestart mag worden met slopen, ombouwen of beide. Wanneer er subsidie voor een locatie wordt aangevraagd, dienen alle gebouwen, bouwwerken en erfverharding op deze locatie gesloopt te worden, te worden omgebouwd, of er dient  een andere bestemming voor te worden aangevraagd.

 

Subsidiabele kosten

Een subsidieaanvraag voor het slopen van gebouwen dient uiterlijk op 22 oktober 2021 binnen te zijn bij RVO. De subsidieaanvraag voor het ombouwen van gebouwen dient voor 31 december 2023 te zijn gedaan. Onder de subsidie vallen de kosten die gemaakt worden voor het slopen of ombouwen van het bedrijf, of beide. De subsidie voor slopen is 100% van de gemaakte subsidiabele kosten. Voor ombouwen is dit 40%.

Houd er rekening mee dat u bij uw aanvraag minimaal eHerkenning niveau 3 met machtiging RVO diensten op niveau 3 nodig heeft. Alle informatie hierover treft u op de website van RVO.nl

Maximaal subsidiebedrag voor een locatie

Het maximale subsidiebedrag voor een locatie van een pelsdierhouderij wordt op twee manieren bepaald. Dit kan met een vast bedrag én de uitkomst van een berekening met fokteefplaatsen. Het vaste maximale subsidiebedrag voor een locatie van een bedrijf is € 120.000. Wordt er alleen gesloopt dan dient de maximale subsidie voor een locatie altijd met de fokteefplaatsen berekend te worden. Hiervoor geldt de € 120.000 dus niet als maximale subsidie voor een locatie. Daarnaast gelden er bij de sloopsubsidie maximale bedragen voor iedere vierkante of strekkende meter.

Maximaal subsidiebedrag voor een bedrijf

De maximale subsidiebedragen voor het hele bedrijf zijn:

  • € 245.000 voor slopen, als we de maximale de-minimissteun meerekenen;

  • € 200.000 voor ombouwen naar een niet-agrarisch bedrijf, eventueel in combinatie met slopen. Deze ombouwsubsidie valt onder de-minimissteun.

Wanneer er een ombouw naar een agrarisch bedrijf plaatsvindt, geldt er geen maximaal subsidiebedrag voor het hele bedrijf. Op de website van RVO.nl leest u meer over de maximale subsidiebedragen

Subsidie pelsdierhouderij slopen en ombouwen aanvragen

Vanaf deze week kan er subsidie aangevraagd worden voor het slopen en ombouwen. Aanvragen gaat door middel van minimaal eHerkenning niveau 3 en met machtiging RVO diensten op niveau 3. Ook kunt u hier de verklaring De-minimissteun invullen. Na de subsidieaanvraag ontvangt de aanvrager binnen acht weken een beslissing van  RVO.
Heeft u vragen over deze regeling of ondersteuning nodig bij de subsidieaanvraag, onze adviseurs helpen u hier graag mee.

Subsidie aanvragen

Bronvermelding foto: nfe.nl

           

GLB bedrijfsplanvouchers t.w.v. € 7.500 opent op 5 juni

Wilt u omschakelen naar duurzame landbouw? Of staat bedrijfsovername op de planning en heeft u een bedrijfsplan nodig? Vanaf 5 juni opent de subsidie...

Lees verder

GLB-kennisvoucher opent 5 juni

Vanaf 5 juni a.s. worden de GLB-kennisvouchers opnieuw opengesteld uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Met deze vouchers ter waarde...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden