Subsidie Samenwerking bij innovatie Zuid-Holland

Publicatiedatum: 20 juni 2017

Van 12 juni tot en met 31 augustus 2017 stelt provincie Zuid-Holland de POP3-regeling Samenwerking bij Innovatie open. Partijen die zich gezamenlijk inzetten voor duurzame innovaties in de grondgebonden landbouw kunnen hiervoor subsidie aanvragen. 

Voorwaarden subsidie

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

De aanvraag moet betrekking hebben op:

 • Het oprichten van een projectmatig samenwerkingsverband;
 • Het gezamenlijk uitvoeren van een project;
 • Bij het samenwerkingsverband moet minimaal 1 partij uit de voedsel- of verwerkingsketen worden betrokken;
 • Het project heeft betrekking op grondgebonden landbouw.

Het is van belang dat het project aansluit bij één of meer van onderstaande thema’s:

 • Verschuiving van de bestaande kostenreductiestrategie naar een meerwaardestrategie met nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen of meerwaardecreatie; 
 • Maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, met als resultaat een vermindering van de emissie van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlaktewater en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen;
 • Behoud en versterking van de biodiversiteit en de omgevingskwaliteit.

De aanvragen worden beoordeeld middels de tender systematiek, hierbij worden de aanvragen op kwaliteit beoordeeld. Er wordt getoetst aan de volgende selectiecriteria:

 • Effectiviteit;
 • Kosteneffectiviteit;
 • Mate van innovatie
 • Haalbaarheid.

Openstelling tot en met 31 augustus

De openstelling sluit op 31 augustus. Het subsidieplafond is 3 miljoen euro. Subsidiabele kosten binnen een project kunnen zijn: kosten voor de samenwerking, verspreiding van resultaten, aanschaf nieuwe machines, adviseurs, haalbaarheidsstudies, operationele kosten en personeelskosten of eigen arbeid. Per kostensoort worden andere subsidiepercentages gehanteerd, hierbij wordt ook onderscheid gemaakt tussen de soort onderneming die de kosten maakt. De subsidiepercentages lopen uiteen van 25 tot 70%.

Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met onderstaande contactpersoon. 

En de winnaar is: familie Ten Kate uit Veeningen

Trots, dat was het gevoel wat heerste tijdens de verkiezing voor Het Sterkste Erf van Nederland. Het bedrijf van familie Ten Kate werd door de jury gekozen...

Lees verder

Video: antwoord op vragen over regeneratieve landbouw

Wat zijn de voordelen van Bokashi, waarom is het belangrijk om een profielkuil te graven en hoe helpt regeneratieve landbouw bij plaagbestrijding? Antwoord...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt DLV Advies gebruik van cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in ons Privacybeleid