Subsidie voor bedrijfsplannen

Publicatiedatum: 21 maart 2022

Wilt u omschakelen naar duurzame landbouw, extensief met minder stiktofuitstoot? Vanaf 4 april is er subsidie beschikbaar voor het opstellen van een bedrijfsplan. Dit kan gaan over vragen als: Hoe kunnen we het beste emissie-arm (ver)bouwen? Kan het uit om over te stappen naar een andere melkstroom, biologische productie of (deels) zelf te verwerken? En: Wat levert het op als ik investeer in monomestvergisting, zonne- of windenergie en zo energieproducent of energieneutraal word?

Voor het uitwerken van deze en andere vragen kunt u vanaf 4 april tot en met 15 mei een subsidievoucher aanvragen. De subsidie is bedoeld voor het uitwerken van een bedrijfsplan met een onafhankelijk adviseur, opgenomen in het BAS-register met specialisatie bedrijfsovername en/of verdienvermogen. Een onafhankelijk adviseur stelt op basis van uw vragen en volgens de voorwaarden van de regeling een bedrijfsplan met duurzaamheidsdoelen op ter waarde van € 7.500, waaraan de ondernemer zelf € 1.500 bijdraagt.

Voorwaarden subsidieregeling

In het bedrijfsplan dient verplicht opgenomen te zijn hoe er gewerkt wordt aan stikstofemissiereductie. Daarnaast kan er gekozen worden uit verschillende onderdelen, waaronder verbetering van dierwelzijn en diergezondheid, energiemaatregelingen voor vermindering van broeikasgassen en versterking van het bodembeheer. Gezamenlijk zullen we kijken welke thema’s passend zijn, waarbij uw wensen centraal staan. Deze voucher mag eens in de drie jaar gebruikt worden. Bedrijven die al een positieve beschikking hebben gehad vanuit deze regeling welke aangevraagd kon worden op 30 november 2021, zijn voor deze aanvraagperiode uitgesloten van deelname.

Onze werkwijze en invulling van het bedrijfsplan

Allereerst kunnen wij voor u de aanvraag voor de voucher tijdig indienen bij RVO. Na toekenning van de subsidievoucher gaan we als volgt te werk:

  1. In het eerste bezoek van de erkende adviseur voeren we een SWOT (sterkte en zwakte analyse) uit en bepalen we samen met u welke van de duurzaamheidsdoelen worden behandeld
  2. Vervolgens zetten we onze DLV Advies specialisten in voor de verschillende duurzaamheidsdoelen
  3. We verwerken de gegevens van uw bedrijf met de bedrijfsspecifieke jaarrekening tot een begroting met diverse scenario’s welke op haalbaarheid worden getoetst
  4. Tenslotte wordt het bedrijfsplan met u besproken en krijgt u de definitieve versie toegezonden

Reageer snel

Er zijn slechts een beperkt aantal vouchers beschikbaar en ze worden toegekend in volgorde van aanmelding. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk. 

Meest gestelde vragen vestigingssteun

Het kabinet heeft aangekondigd dat het jonge boeren en tuinders die een bedrijf beginnen of overnemen financieel zal ondersteunen. Op 3 juni tot en met...

Lees verder

Antwoord op vragen tijdens webinar vestigingssteun

Kom je in aanmerking voor de vestigingssteun als je alleen nog in de maatschap zit en niet minimaal 50 procent eigenaar bent? Op welke criteria wordt je...

Lees verder

Meer nieuwsGerelateerde innovaties

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden