Subsidie voor projecten

Publicatiedatum: 29 maart 2018

Provincies stellen verschillende subsidies beschikbaar voor uiteenlopende projecten van agrarische ondernemers, van precisiebemesting met behulp van drones tot het opzetten van een keten voor de vermarkting van een nieuw vlees of zuivelproduct.

Samenwerking in het kader van EIP 2018

In het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) stellen de provincies verschillende subsidies open. Zo is in Groningen, Drenthe en Friesland de regeling “Samenwerking in het kader van het Europees Partnershop voor Innovatie 2018” opengesteld tot 8 juni 2018. Deze subsidie is bedoeld voor agrariërs die samen willen werken voor onder andere verduurzaming van de grondgebonden melkveehouderij in Noord-Nederland en het ontwikkelen van een economisch verdienmodel voor duurzame landbouw.

Provincie Regeling Sluitingsdatum
Friesland, Drenthe, Groningen Samenwerking in het kader van het Europees Partnershop voor Innovatie 2018 8 juni 2018
Flevoland Investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven 11 mei 2018
Overijssel Trainingen, workshops ondernemerscoaching en demonstraties waterbeheer 4 mei 2018
Overijssel Samenwerking voor innovaties (water) 18 mei 2018


DLV Advies is betrokken bij de aanvraag en uitvoer van verschillende projecten binnen deze en andere POP3-subsidies:

Voorbeeldproject Drenthe: “Vooruit met de Bok”

30 Biologische geitenhouders hebben gezamenlijk de coöperatie Bio Goat Meat opgericht voor het rendabel vermarkten van biologisch geitenlamsvlees van bokjes. Ze werken aan bekendheid van het vlees, het opbouwen van een afzetmarkt, en het vergroten van de kennis over de opfok van boklammeren. De provincie Groningen steunt dit initiatief vanuit de POP3 regeling Samenwerking in het kader van het Europees Partnershop voor Innovatie 2018. DLV Advies verzorgt de promotie van het vlees en het projectmanagement. 

Voorbeeldproject Overijssel: “De bodem als spons”

In studiegroepen werken boeren samen om de kennis van de bodem  te verbeteren en tot een beter bodem en mineralenmanagement te komen. Hiervoor organiseert DLV Advies allerlei kennisbijeenkomsten, variërend van bijeenkomsten over fosfaatstrategie tot demonstraties van nieuwe technieken. Vergelijkbare initiatieven zijn er ook in Utrecht, Gelderland, Flevoland, Zuid-Holland en Limburg.

Voorbeeldproject Overijssel: precisiebemesting

Binnen dit project worden bij drie boeren de bodem van 10 hectare grasland gescand met behulp van drones. Vervolgens wordt er precisisiebemesting toegepast met zowel drijf- als kunstmest. Doel is om de opbrengst te maximaliseren met minimaal kunstmestgebruik. 

Heeft u zelf een idee voor uw bedrijf of voor een samenwerking tussen meerdere bedrijven, neem dan contact op met een van onze projectaccountmanagers. Zij denken graag met u mee om uw idee om te zetten in een projectvoorstel. 

Links:

“Samenwerking in het kader van het Europees Partnershop voor Innovatie 2018” (tekst en tabel) 

Investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven

Trainingen, workshops ondernemerscoaching en demonstraties waterbeheer

Fosfaatstrategie

Gelderland

Zuid-Holland
 

Paul Bens stopt als directeur DLV Advies: ‘Zo’n groot concept had ik niet verwacht’

Per 1 juli treedt Paul Bens terug als directeur bij DLV Advies. Hij is al negentien jaar één van de eigenaren en voor de varkenshouderij...

Lees verder

Sterkste Erf verkiezing 2024

Vorig jaar is de familie Ten Kate uitgeroepen tot winnaar van de Sterkste Erf verkiezing. Zij runnen in het Drentse Veeningen een gemengd bedrijf met melkkoeien,...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden