Succesvol weiden in drie stappen

Publicatiedatum: 18 juni 2020

Eenvoudig en met een goed inpasbaar systeem starten met weiden, waarbij je meer vers gras kan omzetten tot melk. Dit is het doel van het Nieuw Nederlands Weiden. Voor dit weideconcept van Stichting Weidegang zijn nieuwe bemestingsschema’s gemaakt, die in samenwerking met Albert-Jan Bos, weidecoach bij DLV Advies, tot stand zijn gekomen.

 

“Bij beweiding onttrek je minder voedingsstoffen aan het grasperceel dan bij maaien. De manier waarop je moet weiden hangt af van de grootte van de huiskavel, die bepaalt de veebezetting (het aantal koeien per ha). Hoe hoger de veebezetting, hoe intensiever je weidt op de huiskavel en hoe minder dierlijke mest je nodig hebt”, aldus Albert-Jan over de voordelen van beweiding.

Kavelgrootte

Bij 120 melkkoeien en een grote huiskavel van 60 ha betekent dit dat je dus relatief veel oppervlakte per koe kan benutten. Albert-Jan: “Dan is de beweiding minder intensief. Tegelijkertijd maai je dan meer op de huiskavel, dus is er meer behoefte en ruimte om drijfmest toe te dienen. Aan de andere kant, als de kavel heel klein is, bijvoorbeeld 15 ha, dan is de veebezetting heel hoog. Dan hoef je netto weinig mest aan het gewas toe te voegen en zullen er weinig voedingsstoffen worden onttrokken.”

Hoeveel bemesten?

Door beweiding is het dus niet meer nodig om veel te bemesten. Minder bemesten heeft voordelen: de smakelijkheid van het gras is beter en bovendien is het gehalte aan kalium dan lager. Verder is het goed om bij weidegang rekening te houden met het moment van drijfmest toepassen. Albert-Jan: “Het is aan te raden om de weidepercelen te bemesten met drijfmest, zo’n 4-6 weken voor je begint met weiden. Doe dat voor de eerste snede en ook nadat de koeien voor de eerste keer het weideplatform hebben uitgeschaard. Verdeel de kunstmest op het weideplatfom in minimaal twee porties, strooi dus regelmatig kleine beetjes. Zo blijft de groei en het eiwitgehalte in het gras constanter. Een balans hierin vinden is erg lastig, een weidecoach kan hierover adviseren en meedenken.”

Volgens gebruiksnormen

In de bemestingsschema’s is rekening gehouden met de wettelijke stikstofgebruiksnormen. Je komt altijd binnen de norm uit als je de tips en richting aanhoudt van het schema. Ook de grondsoort bepaalt de bemestingshoeveelheid en welke gebruiksnorm er geldt. De meest optimale bemesting is afhankelijk van de grondsoort. Zo heeft zandgrond meer bemesting nodig dan veengrond. In het schema kies je vooraf een grondsoort en daar rolt dan automatisch een advies uit om rekening mee te houden.

Download bemestingsschema

Het bemestingsschema van Nieuw Nederlands Weiden is vrij toegankelijk online. Zoek het juiste bemestingsschema op bij de grondsoort en oppervlakte vanaf de eerste pagina in de pdf. Nadat je erop geklikt hebt kom je vanzelf op de juiste pagina uit, met bijpassende tips voor beweiding.

Download het bemestingsschema


Voor vragen over de praktische toepassing van beweiding kun je contact opnemen met één van onze weidecoaches in uw regio,

Regio Zuid: Gijs van Loon
Regio Oost: Sjoerd Roelofs
Regio Noord: Michiel Meindertsma, Ap van der Bas en Albert-Jan Bos

Sterke daling stikstofbodemoverschot in 2023

“Het stikstofoverschot op de bodembalans dient als richtlijn in het streven naar lagere nitraatconcentraties in het grondwater en betere benutting...

Lees verder

Subsidie behoud grasland gaat op 15 juli open

Voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie is er de komende jaren de subsidie behoud grasland beschikbaar. Deze subsidie is bedoeld om het aantrekkelijk...

Lees verder

Meer nieuwsGerelateerde innovaties

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden