Tien stallen in 20 jaar

Publicatiedatum: 10 oktober 2019

“We zijn jong en we willen wat”, begint Zach Jansen lachend zijn verhaal over de bouw van zijn tiende pluimveestal. Samen met zijn vrouw Marjolein heeft hij de afgelopen 20 jaar meerdere locaties in eigen beheer gerealiseerd. “We blijven vooruit denken en bedrijfskansen zien. Daarom kunnen wij niet stilzitten en  de kansen onbenut laten.”

Van oorsprong komen beiden van een melkveebedrijf, maar na hun huwelijk streken zij neer op hun huidige thuislocatie. Een pluimvee- en akkerbouwbedrijf met 28 hectare in Nieuw Buinen. Het stel zag gelijk  kansen op de nieuwe locatie en begon direct met het aanvragen van uitbreidingsvergunningen. “We kochten er intussen wat percelen land bij achter het bedrijf en in de omgeving. We kregen toestemming om de pluimveestallen te verlengen. Het emissiepunt kwam daardoor verder naar achteren te liggen, wat een voorwaarde was om de twee nieuwe stallen te bouwen. We bouwden een machineloods in 2004 en een paar jaar later hebben we deze alweer verlengd”, vertelt Zach. “We kwamen er al redelijk snel achter dat we eigenlijk elke vijf jaar wel wilden bouwen, we vonden het zo leuk om hier mee bezig te zijn; van idee, ontwerp tot realisatie. We beseften toen wel dat onze huidige locatie geen oneindige mogelijkheden zou bieden. We kochten in 1999 het huis van de buren met het idee om de toekomst van ons bedrijf veilig te stellen.  Maar we begonnen al in 2005 op eigen initiatief met voorbereidingen om de thuislocatie te verplaatsen. Het oorspronkelijk bedrijf ligt namelijk in de dorpskern. We hoefden nog niet weg, maar het is voor onszelf ook geen geschikte plek om uit te breiden. Vroeg of laat krijgen mensen er last van.” 
Het stel verhuurde het huis van de buren 10 jaar aan een kinderdagverblijf, daarna is het in gebruik genomen als dagopvang voor autistische jongeren. “De zorginstelling had plannen om uit te breiden en zag wel potentie in de extra vrijkomende ruimtes. Om dit te realiseren moesten de oude kippenschuur en werktuigenberging herbestemd worden zodat ze straks voor (zorg)activiteiten benut mogen worden. De vergunningen hiervoor zijn inmiddels ook rond en de laatste kippen zijn al vertrokken. Tijd voor een nieuw hoofdstuk op deze locatie. Dit is een mooi visitekaartje voor het dorp!”

Vergunning voor twee locaties tegelijk

Geertniek Schonewille, projectleider bouw bij DLV Advies, begeleidde het stel, samen met collega Thom Jansen, bij het aanvragen van de bestemmingswijziging en de benodigde Wet natuurbescherming en omgevingsvergunningen milieu en bouw voor een beoogde tweede locatie buiten het dorp. “Hiervoor zocht ik allerlei manieren om mee te denken in de bedrijfsontwikkeling” zegt Geertniek. Een melkveehouder en akkerbouwer uit het dorp kampten met dezelfde problematiek als Zach en Marjolein, uitbreiden was geen optie meer. Door samen grond te kopen en particulier te ruilen ontstonden er voor alle drie de ondernemers ineens wél mogelijkheden om uit te breiden op een locatie buiten het dorp. Na zeven jaar waren hiervoor de vergunningen rond. Inmiddels staan er zes vleeskuikenstallen met ruimte voor 300.000 vleeskuikens op deze locatie.
“Het proces in die zeven jaar duurde wel erg lang”, vertelt Zach. “In de tussentijd kochten wij een locatie in Nieuw-Weerdinge aan om onze gedachten te verzetten. Dit was van oorsprong een geitenbedrijf met één stal voor vleeskuikens. Geertniek zorgde ervoor dat de 300 geiten plaats mochten maken voor pluimvee. Ik heb me echt verwonderd over wat er met de locatie eigenlijk allemaal mogelijk was op basis van de berekeningen van Geertniek. 
Het bedrijf stond al langere tijd te koop, niemand wilde ermee aan de slag omdat alles te klein en verouderd was. We zijn ermee aan de slag gegaan, als je nu eens ziet wat er staat”, vertelt hij trots. “Bij het aanvragen van de milieuvergunning heeft Geertniek ook gelijk een bouwvergunning aangevraagd. Gaandeweg veranderden bij ons de wensen nogal eens, maar we hebben altijd vertrouwen in Geertniek dat hij met ons meedenkt en het vertaalt in een duidelijk plan. Wij leggen dit graag bij DLV Advies neer, want dan zijn wij van onze zorgen af.”

Lees het complete verhaal van Zach Jansen

Hoe krijg je meer daglicht in bestaande varkensstal?

De eisen van het Beter Leven-keurmerk worden vanaf 1 januari 2025 aangescherpt, waaronder die voor daglicht. Bij nieuwbouw kun je hiermee rekening houden....

Lees verder

Belang van vroegtijdige quickscan flora en fauna bij Lbv-aanvragen

Nu de positieve beschikkingen voor ondernemers, die zich hebben aangemeld voor de Lbv-plus regeling, zijn ontvangen, worden gesprekken met de gemeente...

Lees verder

Meer nieuws

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden