Tips voor succesvolle subsidieaanvragen

Publicatiedatum: 24 februari 2022

Investeren in een duurzamer bedrijf? Het kan 60% tot 75% goedkoper met de subsidieregeling Groen Economisch Herstel. Voor de inmiddels gesloten regeling heeft RVO 14.000 aanvragen geteld en is er voor € 850 miljoen subsidie aangevraagd. "Het volledig en correct indienen van een aanvraag is essentieel voor toekenning van een subsidie. Helaas zien we dat veel informatie welke benodigd is voor de aanvraag op het laatste moment wordt toegestuurd", constateert Gerdien Aaftink, Projectleider bij DLV Advies en nauw betrokken bij de ondersteuning van deze aanvragen.

Maandag 14 februari j.l. sloten er een drietal grootschalige subsidies: Investeren in groen-economisch herstel, Subsidie onderzoeken en ontwikkelen innovaties stalsystemen (SBV) en Samenwerken aan groen-economisch herstel. Al deze regelingen zijn geïnitieerd vanuit RVO waarbij de aangevraagde subsidies ruim boven het toegekende budget zijn gekomen. Dat betekent dat veel aanvragen worden afgewezen. Gerdien: “Daarom is het zo belangrijk een aanvraag zorgvuldig en tijdig in te dienen. Goed om hier al vóór de openstelling mee aan de slag te gaan en niet tot het laatste moment te wachten.” 

Subsidie maakt investering haalbaar 

De verschillende soorten regelingen die jaarlijks worden opengesteld zijn enorm. Of het nu ten behoeve van bedrijfsefficiëntie is, om een onderneming te verduurzamen of dat er extern advies kan worden ingehuurd voor innovatie of bedrijfsontwikkeling. Voor vrijwel alle regelingen geldt, een subsidie kan een investering haalbaar maken. Een mooi voorbeeld hiervan is de investeringsregeling binnen het Groen Economisch Herstel. Hiervoor konden ondernemers zo'n 60%, en in het geval bij jonge landbouwers, 75% subsidie ontvangen bij de aanschaf van bijvoorbeeld beslissingsondersteunende (software-)systemen voor de land- en tuinbouw of elektrische voertuigen, gericht op het uitoefenen van landbouwgerichte activiteiten. Gerdien: ”Vanuit de praktijk zien we dat er veel belangstelling is voor dit soort regelingen maar dat in de eerste weken van openstelling de aanvragen maar mondjesmaat binnenstromen. ‘We hebben nog tijd zat is vaak het argument'. Het budget voor deze subsidie is € 35,5 miljoen en met € 850 miljoen aan aanvragen ruimschoots overschreden. Is er binnen een investeringscategorie niet genoeg budget voor alle subsidieaanvragers? Dan zetten ze de aanvragen op volgorde van duurzaamheid. In dit geval is een zo'n volledig en correct ingevulde aanvraag dus cruciaal voor toekenning.” 

Potstal lage ranking in duurzaamheid  

“Daarnaast is kennis omtrent de regeling een tweede onderbelicht punt die bijdraagt aan een goede aanvraag", vervolgt Gerdien. “Vanzelfsprekend wordt vanuit de behoefte van de klant gekeken welke subsidieregeling het beste past en in welke categorie de inschrijving behoort. Echter in het geval van de regelingen ‘Investeren in groen-economisch herstel’ en ‘Samenwerken aan groen-economisch herstel’, liepen we tegen een aantal verrassingen aan. Zo werd de (ver)bouw van een potstal veelal door RVO als voorbeeld benoemd binnen de investeringsregeling. Na de openstelling werd duidelijk dat de potstal inderdaad nog tot de mogelijkheden behoorde maar dat de ranking omtrent duurzaamheid relatief laag was en daarmee dus een kleinere kans tot slagen. Wanneer wij de aanvraag voor onze klant verzorgen, laten we ons niet te veel leiden door de gestelde criteria, maar zetten we, samen met de klant, eerst de belangrijkste wensen op een rij. Op basis daarvan houden we rekening met de richtlijnen van de regeling en proberen we ervoor te zorgen dat de aanvraag tot een succes leidt.” 

Nieuwe openstellingen  

Door de enorme belangstelling van de reeds gesloten regelingen, wordt gekeken naar de mogelijkheid voor een nieuwe subsidie. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit doet dit samen met de provincies en de landbouwsector. Voor de komende periode zijn onder andere onderstaande regelingen opengesteld of staan in de planning. “Wilt u binnenkort innoveren, verduurzamen en/of groeien in uw onderneming? Start tijdig met het verzamelen van informatie zodat er voldoende tijd is voor indiening", aldus Gerdien.  

Regeling

(Geplande) openstelling

Doel

Sabe-regeling (Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie)

Voorjaar 2022

Deze regeling heeft tot doel om de kennisoverdracht naar het boerenerf te versnellen en draagt ook bij aan de transitie naar kringlooplandbouw, verduurzaming landbouw en stikstofreductie. De onderdelen die worden opengesteld zijn: cursus- en opleidingsvouchers voor agrarische ondernemers en adviseurs, adviesvouchers voor onafhankelijk advies en vouchers voor het laten opstellen van een bedrijfsplan ten behoeve van omschakelen naar een duurzame bedrijfsmodel.

SDE++

Juni 2022

Gaat u hernieuwbare (duurzame) energie produceren? Of CO2-verminderende technieken toepassen? Dan kunt u subsidie aanvragen vanuit de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Met deze regeling helpen we bedrijven en (non-)profitinstellingen bij het verminderen van de CO2-uitstoot. 

Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE)

3 januari tot en met 31 december 2022

De ISDE subsidieert kleine installaties voor duurzame energieproductie die geen gebruik kunnen maken van andere subsidieregelingen, zoals de SDE++. Voor 2022 is € 258 miljoen budget beschikbaar.

Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM)

vanaf 1 oktober 2021 en sluit op 30 september 2022

Wanneer u een jaarlijks verbruik van maximaal 50.000 kWh heeft en tenminste 1 energiebesparende maatregel doorvoert, subsidieert de SVM-regeling zowel het advies als de ondersteuning voor 80 procent tot een maximum bedrag van € 2.500 per bedrijfspand. Daarnaast kunt u met investeringen in energiezuinige technieken en duurzame energie een fiscaal voordeel behalen met de energie-investeringsaftrek (EIA)

Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

Continu

Door te bouwen volgens de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) komt u in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Vamil.

Voucherregeling MKB

Vanaf 31 januari 2022 (lopend)

(Agrarisch) ondernemers in de provincie Friesland die willen innoveren en/of willen groeien in hun onderneming kunnen met de Voucherregeling MKB, 50% van de kosten in mindering brengen. De subsidie kan worden ingezet voor het inhuren van externe adviseurs voor het op laten stellen van o.a. een financierings-, bedrijfs- of optimalisatieplan.

Digitaliseringsvoucher

Bij een positief besluit door Provinciale Staten op 13 april, kunnen ondernemers vanaf 10 mei 2022 de Digitaliseringsvoucher Drenthe aanvragen

Een laagdrempelige subsidie van maximaal €3.000,- en 50% van de kosten voor (agrarisch) ondernemers in de provincie Drenthe. Het doel is om ondernemers meer gebruik te laten maken van digitalisering waarmee ze hun businessmodel versterken. Met de digitaliseringsvoucher kunnen er producten, processen en diensten voor digitalisering en ter ondersteuning van nieuwe verdienmodellen, worden aangeschaft.

Energie-investeringsaftrek (EIA) voor ondernemers

Open: Voor 2022 is er een budget van € 149 miljoen.

Heeft u een bedrijf dat investeert in een bedrijfsmiddel dat zorgt voor minder CO2-uitstoot? Energiezuinig is? Of duurzame energie toepast? Maak dan gebruik van de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). U kunt dan 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de winst. Dit verlaagt uw fiscale winst. De regeling levert u gemiddeld 11% voordeel op. En bovendien heeft u ook de gebruikelijke afschrijving voor uw investering en een lagere energierekening.

 

Wilt u vrijblijvend contact met een van onze adviseurs om te kijken welke regeling het beste bij u past en welke mogelijkheden er zijn? Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.  

* verplichte velden

'In vijf jaar tijd wordt alles anders'

"Deze maand heb ik een aantal leuke bijeenkomsten gehad rondom het wijzigen van mijn rol in het bedrijf. Bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd...

Lees verder

Strengere eisen Beter Leven keurmerk 2025: ga er constructief mee aan de slag

Per 1 januari 2025 worden de eisen voor het Beter Leven keurmerk in de varkenshouderij aanzienlijk aangescherpt. Voor deelnemers is het belangrijk om nu...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden