Uitbreiders vrijgesteld van fosfaatreductieplan

Publicatiedatum: 09 augustus 2017

Uitbreiders die in de knel komen door het fosfaatreductieplan moeten binnen twee weken na indiening van een onderbouwd onderzoek duidelijkheid krijgen of voor hen de fosfaatreductieregeling buiten werking wordt gesteld. Dit geldt voor alle veehouders. Dit blijkt uit de uitspraken van de rechter in de zaak waaraan DLV Advies ook werkte

Uitbreider als knelgeval

Drie groepen melkveehouders spanden een zaak aan tegen de Staat. Zij vinden dat dat ze net als de zes veehouders die afgelopen voorjaar een zaak tegen de Staat wonnen een uitzonderingspositie hebben, omdat ze geïnvesteerd hebben in uitbreiding maar dit nu niet kunnen uitvoeren. De rechter stelt dat de overheid hen individueel moet beoordelen volgens de zogenoemde lichte toets van de RVO. Als ze aan de toets voldoen, volgt vrijstelling van de fosfaatreductieregeling.

Lichte toets ter beoordeling 

Veehouders die door uitbreiding in de problemen komen met het fosfaatreductieplan kunnen een lichte toets aanvragen bij de RVO. Daarin wordt aan de hand van bewijsstukken beoordeeld:

  • of de bedrijven zijn gegroeid in overeenstemming met de Wet verantwoorde groei melkveehouderij en de AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij
  • of de onomkeerbare investeringsverplichtingen zijn aangegaan vóór de peildatum van 2 juli 2015 en die op dat moment nog niet waren benut.

Beoordeling binnen twee weken

Als de toets voor de veehouder gunstig uitpakt, dan moet de fosfaatreductieregeling voor die boer buiten werking worden gesteld. De rechter heeft besloten dat de toets binnen twee weken na aanvraag moet zijn afgehandeld. De toets wordt alleen uitgevoerd voor bedrijven die daarom vragen.

Sterke daling stikstofbodemoverschot in 2023

“Het stikstofoverschot op de bodembalans dient als richtlijn in het streven naar lagere nitraatconcentraties in het grondwater en betere benutting...

Lees verder

Subsidie behoud grasland gaat op 15 juli open

Voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie is er de komende jaren de subsidie behoud grasland beschikbaar. Deze subsidie is bedoeld om het aantrekkelijk...

Lees verder

Meer nieuws

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden