Uitvoering opslagplaats voor compost

Publicatiedatum: 06 maart 2018

Ter verbetering van het organische stofgehalte in de bodem wordt op veel bedrijven compost aangevoerd. De compost wordt veelal na het groeiseizoen uitgereden. Het aanvoeren van de compost vlak voor het moment van aanwenden wordt daarbij het meest toegepast. 

Goede opslagvoorziening nodig

Door schommeling in de compostprijzen, kan het interessant zijn om de compost al eerder aan te voeren. Daarvoor is dan echter wel een goede opslagvoorziening nodig in de vorm van een verharde ondergrond. De opslag kan op  het eigen erf gerealiseerd worden of nabij de kavels. 
De verharding die gerealiseerd wordt, kan bovendien ook gebruikt worden voor de opslag van suikerbieten in het najaar.Indien u van plan bent om een dergelijke verharding aan te leggen, zijn er verschillende aspecten waarmee rekening gehouden dient te worden. Ten eerste dient te worden nagegaan of er sprake is van een vergunningplicht op basis van het bestemmingsplan en welke voorwaarden van toepassing zijn. Binnen het bouwblok kan aanleg van extra verharding ook de eis van aanleg waterberging met zich mee brengen. Over de mogelijkheid om bijvoorbeeld een keerwand te plaatsen, kan dan tevens uitsluitsel gegeven worden.

Daarnaast dient getoetst te worden aan de milieueisen uit het activiteitenbesluit. De uitvoering is vervolgens afhankelijk van de stoffen die opgeslagen worden. Bijvoorbeeld of er percolaatopvang nodig is en de mate van vloeistofkerendheid.

Tot slot is er nog de keuze voor de uitvoering van de nieuwe verharding. Veelal wordt gekozen voor beton, ter plaatse gestort of prefab maar ook asfalt is een optie. In beide uitvoeringen is de combinatie met een keerwand nog een optie. Dit geeft meerkosten maar het geeft een duidelijke markering van het einde van de opslag en kan gebruikt worden om het product beter op te scheppen. 

Heeft u plannen om extra verharding aan te leggen, zorg er dan voor dat u goed geïnformeerd bent. DLV advies kan u bij alle beschreven aspecten adviseren.

Hoe krijg je meer daglicht in bestaande varkensstal?

De eisen van het Beter Leven-keurmerk worden vanaf 1 januari 2025 aangescherpt, waaronder die voor daglicht. Bij nieuwbouw kun je hiermee rekening houden....

Lees verder

Belang van vroegtijdige quickscan flora en fauna bij Lbv-aanvragen

Nu de positieve beschikkingen voor ondernemers, die zich hebben aangemeld voor de Lbv-plus regeling, zijn ontvangen, worden gesprekken met de gemeente...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden